aantekening

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aantekening (zn) :
krabbel, nota, notitie
aantekening (zn) :
annotatie, noot
aantekening (zn) :
aanmerking
aantekening (zn) :
cijfer

als synoniem van een ander trefwoord:

opmerking (zn) :
aantekening, commentaar, kanttekening, marginalia, notitie, voetnoot
aanmerking (zn) :
aantekening, bemerking, beschouwing, constatering, opmerking
kanttekening (zn) :
aantekening, annotatie, bijschrift, randglosse
nota (zn) :
aantekening, memo, memorandum, notitie

woordverbanden van ‘aantekening’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

aantekening, aanmerking, noot

Geschreven of gedrukte opmerking ter opheldering enz. aan den tekst toegevoegd. Aanteekening is ruimer dan aanmerking. Elke schriftelijke opmerking aan het werk van een schrijver toegevoegd heet eene aanteekening, maar aanmerking noemt men haar alleen dan, wanneer zij eene (doorgaans ongunstige) beoordeeling van den tekst inhoudt. Aanteekening en noot betekenen nagenoeg hetzelfde; men bezigt noot dikwijls voor de aanteekeningen aan den voet der bladzijde, aanteekening voor opmerkingen in het algemeen. Ook kan men aanteekening gebruiken voor niet ter opheldering opgeschreven opmerkingen, b.v. voor zulke die ter herinnering in een notitieboekje zijn geschreven.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 61:

aantekening, aanmerking

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 487:

noot, aantekening

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0026 c