noot

als woordenboektrefwoord:

noot:
v. (noten), aantekening (in een boek); muzieknoot; harde boomvrucht.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

kern (zn) :
atoomkern, binnenste, celkern, centrum, kerndeeltje, kernpunt, klokhuis, noot, nucleus
pinda (zn) :
aardnoot, apennoot, grondnoot, noot, olienoot, pindanootje
nota (zn) :
mededeling, noot, opmerking, voetnoot
aantekening (zn) :
annotatie, noot
toon (zn) :
klank, noot
pit (zn) :
kern, noot

woordverbanden van ‘noot’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Geschreven of gedrukte opmerking ter opheldering enz. aan den tekst toegevoegd. Aanteekening is ruimer dan aanmerking. Elke schriftelijke opmerking aan het werk van een schrijver toegevoegd heet eene aanteekening, maar aanmerking noemt men haar alleen dan, wanneer zij eene (doorgaans ongunstige) beoordeeling van den tekst inhoudt. Aanteekening en noot betekenen nagenoeg hetzelfde; men bezigt noot dikwijls voor de aanteekeningen aan den voet der bladzijde, aanteekening voor opmerkingen in het algemeen. Ook kan men aanteekening gebruiken voor niet ter opheldering opgeschreven opmerkingen, b.v. voor zulke die ter herinnering in een notitieboekje zijn geschreven.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 487:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0039 c