tekenen

als woordenboektrefwoord:

tekenen:
(getekend), afbeelden ; ondertekenen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

tekenen (ww) :
schetsen, afbeelden, beschrijven, uittekenen
tekenen (ww) :
schilderen, beschrijven, karakteriseren
tekenen (ww) :
merken, ondertekenen, signeren
tekenen (ww) :
kenmerken, kenschetsen
tekenen (ww) :
tekenkunst
tekenen (ww) :
ontwerpen
tekenen (ww) :
quoteren

als synoniem van een ander trefwoord:

beschrijven (ww) :
schetsen, vertellen, afbeelden, afspiegelen, tekenen, schilderen, rapporteren, schrijven, opschrijven, aftekenen, omschrijven, typeren, afschilderen, portretteren, kenschetsen
ontwerpen (ww) :
schetsen, uitstippelen, smeden, tekenen, bedenken, vormen, plannen, ontwikkelen, op touw zetten, opstellen, vormgeven, projecteren, beramen, creëren, uitdenken, concipiëren
bekrachtigen (ww) :
tekenen, goedkeuren, ondertekenen, signeren, staven, bevestigen, waarmaken, beamen, valideren, waarmerken, wettigen, ratificeren, onderschrijven
kenmerken (ww) :
onderscheiden, kwalificeren, merken, bestempelen, tekenen, markeren, omschrijven, typeren, karakteriseren, betitelen, kenschetsen, kentekenen
kenschetsen (ww) :
kwalificeren, tekenen, kenmerken, omschrijven, typeren, profileren, karakteriseren, kentekenen
afschilderen (ww) :
uitbeelden, voorstellen, schetsen, afbeelden, tekenen, schilderen, beschrijven, weergeven
schetsen (ww) :
ontwerpen, tekenen, traceren, uittekenen, schematiseren
fiatteren (ww) :
groen licht geven, tekenen, goedkeuren, ondertekenen
afbeelden (ww) :
schetsen, tekenen, schilderen, uithouwen

woordverbanden van ‘tekenen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Eene zichtbare voorstelling van iets geven, dat in de werkelijkheid bestaat of van een beeld, dat zich in den geest gevormd heeft. Schetsen is met behulp van potlood, krijt of pen het beeld in omtrekken aangeven. Teekenen is het beeld weergeven in alle bijzonderheden, met zijn licht en zijne schaduw; als hulpmiddelen gebruikt men hiervoor, behalve de reeds genoemde, ook waterverven. Teekenen ziet nog meer op den vorm, schilderen op het aanbrengen van kleur en toon door middel van olieverf; waar men bij de beschouwing eener schilderij vooral op de juistheid der vormen let, kan men dus ook van de teekening spreken. Malen is voor schilderen en teekenen, zoowel in eigenlijken als in overdrachtelijken zin, alleen in dichterlijken stijl in gebruik.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 396:

malen, schilderen, tekenen

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 420:

merken, tekenen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c