afspiegelen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afspiegelen (ww) :
weergeven, aftekenen, afschilderen
afspiegelen (ww) :
weerspiegelen
afspiegelen (ww) :
openbaren

als synoniem van een ander trefwoord:

openbaren (ww) :
blootleggen, afspiegelen, verkondigen, verklaren, tonen, manifesteren, ontsluiten, verraden, mededelen, onthullen, uiten, uitbrengen, ontsluieren, bekendmaken, meedelen, reveleren, aan het licht brengen, veropenbaren, ruchtbaar maken
beschrijven (ww) :
schetsen, vertellen, afbeelden, afspiegelen, tekenen, schilderen, rapporteren, schrijven, opschrijven, aftekenen, omschrijven, typeren, afschilderen, portretteren, kenschetsen
weerspiegelen (ww) :
afspiegelen, weergeven, een afspiegeling zijn van

woordverbanden van ‘afspiegelen’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c