uitbrengen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uitbrengen (ww) :
bekendmaken, lanceren, onthullen, openbaar maken, publiceren, uitgeven, verklappen, vertellen
uitbrengen (ww) :
slaken, uiten, uitroepen, uitspreken, zeggen

als synoniem van een ander trefwoord:

uiten (ww) :
aan de dag leggen, aangeven, bekendmaken, betonen, betuigen, bewijzen, manifesteren, onder woorden brengen, openbaren, opperen, reveleren, ruchtbaar maken, slaken, spreken, spuien, tot uitdrukking brengen, uitbrengen, uitdrukken, uitslaan, uitspreken, uitstorten, uitstoten, vertolken, verwoorden, zeggen, ventileren, verkondigen
openbaren (ww) :
aan het licht brengen, afspiegelen, bekendmaken, blootleggen, manifesteren, mededelen, meedelen, onthullen, ontsluieren, ontsluiten, reveleren, ruchtbaar maken, tonen, uitbrengen, uiten, verklaren, verkondigen, veropenbaren, verraden
zeggen (ww) :
aankondigen, beweren, inbrengen, meedelen, opmerken, opzeggen, spreken, uitbrengen, uitdrukken, uiten, uitspreken, verklaren, verkondigen, vermelden, vertellen, verwoorden
spreken (ww) :
opmerken, opperen, reppen, uitbrengen, uitdrukken, uiten, uitspreken, verdedigen, verklaren, verkondigen, vermelden, vertellen, zeggen
onthullen (ww) :
aan het licht brengen, bekendmaken, blootleggen, ontraadselen, ontsluieren, openbaren, uitbrengen, veropenbaren
vertellen (ww) :
afdraaien, debiteren, mededelen, meedelen, opdissen, uitbrengen, uitkramen, verhalen, verkopen, verzekeren, zeggen
lanceren (ww) :
aankondigen, introduceren, naar voren brengen, opperen, uitbrengen
uitgeven (ww) :
drukken, emitteren, in omloop brengen, publiceren, uitbrengen
publiceren (ww) :
openbaar maken, uitbrengen, uitgeven, verschijnen
uitstoten (ww) :
slaken, uitbraken, uitbrengen, uiten
slaken (ww) :
lozen, uitbrengen, uiten, uitstoten
geven (ww) :
uitbrengen, uiten

woordverbanden van ‘uitbrengen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c