verschijnen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verschijnen (ww):
aan het licht komen, opdoemen, opduiken, opkomen, optreden, tevoorschijn komen, uitkomen, voor de dag komen, zich openbaren, zichtbaar worden
verschijnen (ww):
komen, opdagen, opdraven, zich vertonen
verschijnen (ww):
compareren, paraisseren
verschijnen (ww):
vervallen

als synoniem van een ander trefwoord:

opkomen (ww) :
op het toneel komen, op het toneel verschijnen, opdagen, opduiken, opstaan, tevoorschijn komen, tevoorschijn treden, verschijnen, voor de dag komen, voor de dag treden
opduiken (ww) :
bovenkomen, opdagen, opkomen, oprijzen, verschijnen, voordoen, zich vertonen, zich voordoen
tevoorschijn komen (ww) :
aan het licht komen, opdagen, opduiken, verschijnen, voor de dag komen, zichtbaar worden
komen (ww) :
aankomen, aanlanden, aanlopen, arriveren, bereiken, naderen, verschijnen
aankomen (ww) :
aanbelanden, arriveren, belanden, komen, terechtkomen, verschijnen
optreden (ww) :
evolueren, opdraven, postuleren, verschijnen, zich vertonen
publiceren (ww) :
openbaar maken, uitbrengen, uitgeven, verschijnen
opstaan (ww) :
opkomen, verrijzen, verschijnen, zich vertonen
zich vertonen (ww) :
komen, opdoemen, verschijnen, zich laten zien
opdagen (ww) :
verschijnen, zich vertonen
uitkomen (ww) :
opduiken, verschijnen
afkomen (ww) :
verschijnen

woordverbanden van ‘verschijnen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

naderen:
genaken, aankomen, afkomen, inhalen, aangaan, verschijnen, opzetten, opdagen, opdoemen
opdagen:
naderen, verschijnen
opdoemen:
verschijnen
opdoen:
verschijnen, vertonen, aanbieden, aanmelden
opkomen:
verschijnen
optreden:
verschijnen, beginnen
verschijnen:
opdagen, opdoemen, voordoen, opdoen, opkomen, optreden, naderen
verschijnen:
uitkomen (boeken)
vertonen:
verschijnen

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
zich aanbieden, tevoorschijn komen, verschijnen, zich vertonen, voor de dag komen, zich voordoen

Aanbieden (zich) — te voorschijn komen — verschijnen — vertoonen (zich) — voor den dag komen — voordoen (zich). Het algemeene begrip is: zich doen zien. Het eerste woord is aan de figuurlijke taal ontleend, en — van personen gezegd — uitsluitend in deftigen en dichterlijken stijl in gebruik. Een jongeling bood zich aan (Bild.). In er bood zich eene goede gelegenheid aan en dergelijke uitdrukkingen is het ook in de spreektaal in gebruik. Zich vertoonen wordt zoowel van zaken als van personen gezegd: hij vertoonde zich in het openbaar; de zon vertoonde zich maar even. Verschijnen beteekent zichtbaar worden : er is eene komeet verschenen; overal verschenen knoppen aan de boomen. Met den datief van een persoon wordt verschijnen meestal gezegd van geesten, die zich voor iemand zichtbaar maken: Jezus verscheen aan de apostelen; een engel verscheen hem in den droom. Te voorschijn komen en het meer gemeenzame voor den dag komen beteekenen: zich vertoonen na eenigen tijd onzichtbaar te zijn geweest, of zich op den achtergrond te hebben gehouden: Als het spel zou aangaan, kwam Pythia .... van achter eene gordijn te voorschijn. (Fokke); kom maar voor den dag, we hebben je toch al gehoord. Zich voor doen wordt van zaken gezegd, die zelden voorkomen: zulk een geval doet zich zelden voor; als de gelegenheid zich eens weer voordoet, enz. Van personen gezegd, beteekent het meestal: het voorkomen aannemen van; hij deed zich als een armen bedelaar voor.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verschijnen
verdwijnen
zie ook:
op het toneel verschijnen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.15.142.

debug info: 0.0019 c