schijnen

als woordenboektrefwoord:

schijnen:
(scheen, geschenen).

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

schijnen (ww) :
voorkomen, lijken, dunken, toeschijnen
schijnen (ww) :
schitteren, stralen, glimmen, blinken

als synoniem van een ander trefwoord:

schitteren (ww) :
lichten, schijnen, vlammen, flikkeren, stralen, tintelen, glimmen, glinsteren, blinken, sprankelen, glanzen, fonkelen, opvlammen, flonkeren, glimmeren, glariën
stralen (ww) :
lichten, schitteren, schijnen, pronken, licht geven, gloeien, glimmen, glinsteren, blinken, glanzen, twinkelen, fonkelen, blaken, gloren
glinsteren (ww) :
schitteren, schijnen, vonken, flikkeren, stralen, tintelen, blinken, sprankelen, glanzen, fonkelen, opflikkeren, blaken, flonkeren
tonen (ww) :
overkomen als, lijken, schijnen, ogen, eruitzien, toeschijnen, toelijken
blinken (ww) :
schitteren, schijnen, flikkeren, stralen, glimmen, glinsteren, glanzen
tonen (ww) :
voorkomen, schijnen, uithangen, spelen, zich voordoen als
ogen (ww) :
voorkomen, lijken, schijnen, toeschijnen, toelijken
glimmen (ww) :
schitteren, schijnen, stralen, trots zijn
lijken (ww) :
voorkomen, schijnen, dunken, toeschijnen
voorkomen (ww) :
lijken, schijnen, toeschijnen, toelijken

woordverbanden van ‘schijnen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

lijken:
schijnen, uitzien
schijnen:
lijken

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Schijnen is eigenl. licht afgeven (de zon schijnt); daarnaast heeft het de beteekenis gekregen van: den schijn geven van, het voorkomen, den vorm, het uiterlijk hebben van iets. In deze beteekenis staat het gelijk met lijken, waarmee het dan ook door elkander wordt gebruikt. Beide woorden zijn iets minder subjectief dan voorkomen, eig. voor den dag, op den voorgrond komen, dat de waarde van het oordeel nog af laat hangen van de juistheid waarmede het oog ziet. Bij dunken geeft men te kennen dat de oordeelvelling, die men uitspreekt, niet op voldoende of goede gronden steunt; het drukt op zich zelf dus reeds uit, dat hetgeen men zegt, het gevolg van eene gebrekkige oordeelvelling is.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

schijnen
blijken

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c