gloeien

als woordenboektrefwoord:

gloeien:
(gegloeid), gloeiend worden of maken.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gloeien (ww):
branden, hitte afstralen, smeulen, vlammen, witheet zijn
gloeien (ww):
blaken, flikkeren, fonkelen, stralen

als synoniem van een ander trefwoord:

stralen (ww) :
blaken, blinken, fonkelen, glanzen, glimmen, glinsteren, gloeien, gloren, licht geven, lichten, pronken, schijnen, schitteren, twinkelen
branden (ww) :
barnen, fikken, gloeien, in brand staan, verbranden, vlammen
branden (ww) :
bijten, blaken, gloeien, prikken, steken
vlammen (ww) :
branden, gloeien, laaien, ontvlammen
smeulen (ww) :
branden, gloeien
fonkelen (ww) :
gloeien

woordverbanden van ‘gloeien’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
branden, flikkeren, laaien, gloeien, glimmen

234. Branden — flikkeren — laaien — gloeien — glimmen.

Onder lichtverschijnselen verbranden.

Branden zegt dit vooral met de bijgedachte, dat er tevens warmte ontwikkeld wordt; dus ook fig.: brandend heet. Flikkeren ziet op het heen en weer bewegen van de vlam; zijn de vlammen zeer groot en hoog dan spreekt men van laaien: een laaiende brand; gloeien is vurig, maar zonder vlam lichten, ook als het niet van vuur afkomstig is; soms ziet het op het pijnlijk warmtegevoel: een gloeiend voorhoofd. Glimmen is zwak gloeien: glimmende kolen, een glimworm.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
glimmen, gloeien, smeulen, branden

GLIMMEN, GLOEIJEN, SMEULEN, BRANDEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 216.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0027 c