branden

als woordenboektrefwoord:

branden:
(brandde, gebrand), door vuur en vlam verteren; brandwonden veroorzaken; zeer heet zijn.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

branden (ww):
afbranden, blakeren, roosteren, schroeien, verzengen, zengen
branden (ww):
barnen, fikken, gloeien, in brand staan, verbranden, vlammen
branden (ww):
bijten, blaken, gloeien, prikken, steken
branden (ww):
distilleren, stoken
branden (ww):
invreten, schrijnen
branden (ww):
brandmerken
branden (ww):
vastleggen
branden (ww):
smeulen
branden (ww):
stoken

als synoniem van een ander trefwoord:

gloeien (ww) :
branden, hitte afstralen, smeulen, vlammen, witheet zijn
bijten (ww) :
branden, invreten, irriteren, prikken
vlammen (ww) :
branden, gloeien, laaien, ontvlammen
schroeien (ww) :
blakeren, branden, zengen
smeulen (ww) :
branden, gloeien
verbranden (ww) :
branden, fikken
barnen (ww) :
branden
blaken (ww) :
branden
fikken (ww) :
branden

woordverbanden van ‘branden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
branden, flikkeren, laaien, gloeien, glimmen

234. Branden — flikkeren — laaien — gloeien — glimmen.

Onder lichtverschijnselen verbranden.

Branden zegt dit vooral met de bijgedachte, dat er tevens warmte ontwikkeld wordt; dus ook fig.: brandend heet. Flikkeren ziet op het heen en weer bewegen van de vlam; zijn de vlammen zeer groot en hoog dan spreekt men van laaien: een laaiende brand; gloeien is vurig, maar zonder vlam lichten, ook als het niet van vuur afkomstig is; soms ziet het op het pijnlijk warmtegevoel: een gloeiend voorhoofd. Glimmen is zwak gloeien: glimmende kolen, een glimworm.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
glimmen, gloeien, smeulen, branden

GLIMMEN, GLOEIJEN, SMEULEN, BRANDEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 216.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

branden is mogelijk onnodig Engels.
De Woordenlijst overbodig Engels Op-en-Top Nederlands geeft de volgende Nederlandse alternatieven (doorzoek ook de volledige lijst op vindpunt.nl):

branden  ww.:
merkontwikkelen, merkbevorderen, vermerken
zie ook:
gaan branden, brand

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0022 c