branden

als woordenboektrefwoord:

branden:
(brandde, gebrand), door vuur en vlam verteren; brandwonden veroorzaken; zeer heet zijn.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

branden (ww) :
schroeien, afbranden, roosteren, blakeren, verzengen, zengen
branden (ww) :
verbranden, vlammen, in brand staan, gloeien, fikken, barnen
branden (ww) :
prikken, bijten, gloeien, steken, blaken
branden (ww) :
stoken, distilleren
branden (ww) :
schrijnen, invreten
branden (ww) :
brandmerken
branden (ww) :
vastleggen
branden (ww) :
smeulen
branden (ww) :
stoken

als synoniem van een ander trefwoord:

gloeien (ww) :
vlammen, branden, smeulen, witheet zijn, hitte afstralen
bijten (ww) :
prikken, irriteren, branden, invreten
vlammen (ww) :
gloeien, branden, ontvlammen, laaien
schroeien (ww) :
branden, blakeren, zengen
smeulen (ww) :
gloeien, branden
verbranden (ww) :
branden, fikken
barnen (ww) :
branden
blaken (ww) :
branden
fikken (ww) :
branden

woordverbanden van ‘branden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

Onder lichtverschijnselen verbranden.

Branden zegt dit vooral met de bijgedachte, dat er tevens warmte ontwikkeld wordt; dus ook fig.: brandend heet. Flikkeren ziet op het heen en weer bewegen van de vlam; zijn de vlammen zeer groot en hoog dan spreekt men van laaien: een laaiende brand; gloeien is vurig, maar zonder vlam lichten, ook als het niet van vuur afkomstig is; soms ziet het op het pijnlijk warmtegevoel: een gloeiend voorhoofd. Glimmen is zwak gloeien: glimmende kolen, een glimworm.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 216:

in de Woordenlijst onnodig Engels:

branden  ww.:
merkontwikkelen, merkbevorderen, vermerken

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c