losbranden

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

losbranden (ww) :
losbarsten, uitbreken
losbranden (ww) :
afschieten

als synoniem van een ander trefwoord:

losbarsten (ww) :
ontploffen, beginnen, exploderen, losbreken, uitbreken, uitbarsten, losbranden, loskomen
uitbreken (ww) :
losbranden

woordverbanden van ‘losbranden’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Buskruit of andere ontplofbare stoffen in een vuurwerktuig doen ontbranden. Afsteken, lossen en losbranden zien alleen op de ontbranding van de stof, afschieten en afvuren zien op de gevolgen er van. Vuurwerk afsteken, doch een geweer afschieten, of een kanon afvuren. Onder het lossen van het geschut. Afschieten wordt in het algemeen gezegd van alle schietwerktuigen, als geweer, boog, windroer, kanon, terwijl afvuren en lossen alleen van schiet-geweer of geschut, dat met kruit geladen is, gebruikt worden. Losbranden wordt meest zonder voorwerp gebruikt. Hij brandde in het wilde er op los, en liep toen weg, met achterlating van zijn geweer.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 125:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c