afschieten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afschieten (ww):
afsteken, afvuren, lanceren
afschieten (ww):
afmaken, doodschieten
afschieten (ww):
losschieten
afschieten (ww):
wegschieten
afschieten (ww):
toesnellen

als synoniem van een ander trefwoord:

afvuren (ww) :
afschieten, lanceren, lossen
lanceren (ww) :
afschieten, afvuren, werpen
afmaken (ww) :
afschieten, afslachten
lossen (ww) :
afschieten, afvuren
ontladen (ww) :
afschieten, afvuren
afsteken (ww) :
afschieten
losbranden (ww) :
afschieten
schieten (ww) :
afschieten
verschieten (ww) :
afschieten

woordverbanden van ‘afschieten’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
afsteken, afschieten, afvuren, lossen, losbranden

Afsteken — afschieten — afvuren — lossen — losbranden. Buskruit of andere ontplofbare stoffen in een vuurwerktuig doen ontbranden. Afsteken, lossen en losbranden zien alleen op de ontbranding van de stof, afschieten en afvuren zien op de gevolgen er van. Vuurwerk afsteken, doch een geweer afschieten, of een kanon afvuren. Onder het lossen van het geschut. Afschieten wordt in het algemeen gezegd van alle schietwerktuigen, als geweer, boog, windroer, kanon, terwijl afvuren en lossen alleen van schiet-geweer of geschut, dat met kruit geladen is, gebruikt worden. Losbranden wordt meest zonder voorwerp gebruikt. Hij brandde in het wilde er op los, en liep toen weg, met achterlating van zijn geweer.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
aflossen, afschieten, afvuren, losbranden

AFLOSSEN, AFSCHIETEN, AFVUREN, LOSBRANDEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 125.

in hedendaagse spelling:
afsteken, afschieten

AFSTEKEN, AFSCHIETEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 139.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.228.21.204.

debug info: 0.0024 c