verschieten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verschieten (ww):
verbleken, verkleuren, verwelken
verschieten (ww):
schrikken, verschrikken
verschieten (ww):
vallen, wegschieten
verschieten (ww):
voorschieten
verschieten (ww):
afschieten
verschieten (ww):
opzien

als synoniem van een ander trefwoord:

verbleken (ww) :
bleken, tanen, vaal worden, verkleuren, verschieten
schrikken (ww) :
ontstellen, opschrikken, verschieten, verschrikken
opzien (ww) :
opkijken, verschieten

woordverbanden van ‘verschieten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
verkleuren, verschieten

Verkleuren — verschieten. De kleur verliezen. Verschieten beteekent lichter worden van kleur; verkleuren is eigenlijk van kleur veranderen. Van stollen gebruikt, is verschieten sterker dan verkleuren; van personen wordt alleen verschieten gebruikt, voor plotseling bleek worden ten gevolge van schrik of eene hevige gemoedsaandoening.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
verkleuren, verschieten

VERKLEUREN, VERSCHIETEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 238.

in hedendaagse spelling:
voorschieten, lenen, verschieten, uitschieten, uitzetten

VOORSCHIETEN, LEENEN, VERSCHIETEN, UITSCHIETEN, UITZETTEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 287.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
verschiet

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c