afvuren

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afvuren (ww):
afschieten, lanceren, lossen

als synoniem van een ander trefwoord:

afschieten (ww) :
afsteken, afvuren, lanceren
lanceren (ww) :
afschieten, afvuren, werpen
lossen (ww) :
afschieten, afvuren
ontladen (ww) :
afschieten, afvuren

woordverbanden van ‘afvuren’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
afsteken, afschieten, afvuren, lossen, losbranden

Afsteken — afschieten — afvuren — lossen — losbranden. Buskruit of andere ontplofbare stoffen in een vuurwerktuig doen ontbranden. Afsteken, lossen en losbranden zien alleen op de ontbranding van de stof, afschieten en afvuren zien op de gevolgen er van. Vuurwerk afsteken, doch een geweer afschieten, of een kanon afvuren. Onder het lossen van het geschut. Afschieten wordt in het algemeen gezegd van alle schietwerktuigen, als geweer, boog, windroer, kanon, terwijl afvuren en lossen alleen van schiet-geweer of geschut, dat met kruit geladen is, gebruikt worden. Losbranden wordt meest zonder voorwerp gebruikt. Hij brandde in het wilde er op los, en liep toen weg, met achterlating van zijn geweer.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
aflossen, afschieten, afvuren, losbranden

AFLOSSEN, AFSCHIETEN, AFVUREN, LOSBRANDEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 125.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c