losbarsten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

losbarsten (ww) :
beginnen, exploderen, losbranden, losbreken, loskomen, ontploffen, uitbarsten, uitbreken

als synoniem van een ander trefwoord:

beginnen (ww) :
aanbreken, aanvangen, aanvatten, een aanvang nemen, ingaan, intreden, inzetten, losbarsten, starten, uitbreken, van start gaan
ontploffen (ww) :
barsten, detoneren, exploderen, klappen, knallen, losbarsten, ploffen, springen, uit zijn vel springen, uiteenbarsten
exploderen (ww) :
klappen, knallen, losbarsten, ontploffen, ploffen, springen, uitbarsten, uiteenspatten, uiteenspringen
loskomen (ww) :
losbarsten, ontdooien, op dreef komen
uitbreken (ww) :
barsten, losbarsten, uitbarsten
uitvallen (ww) :
losbarsten, uitschieten
losbreken (ww) :
losbarsten, ontbranden
losbranden (ww) :
losbarsten, uitbreken
ontbranden (ww) :
losbarsten

woordverbanden van ‘losbarsten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c