ingaan

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ingaan (ww) :
binnenkomen, instappen, betreden, binnenlopen, intreden, binnentreden, binnenstappen, binnengaan
ingaan (ww) :
beginnen, van kracht worden, in effect treden, in werking treden

als synoniem van een ander trefwoord:

beginnen (ww) :
inzetten, losbarsten, starten, ingaan, intreden, uitbreken, van start gaan, aanbreken, aanvangen, aanvatten, een aanvang nemen
binnengaan (ww) :
binnenkomen, ingaan, intreden, intrekken, binnentreden
intrekken (ww) :
ingaan, binnengaan
inlopen (ww) :
ingaan

woordverbanden van ‘ingaan’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c