opwerpen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opwerpen (ww) :
inbrengen, moveren, ter sprake brengen
opwerpen (ww) :
doen verrijzen, vormen
opwerpen (ww) :
opmerken, opperen
opwerpen (ww) :
opgooien
opwerpen (ww) :
verhogen

als synoniem van een ander trefwoord:

vormen (ww) :
aanleggen, boetseren, bouwen, construeren, creëren, formeren, maken, modelleren, ontplooien, ontwerpen, ontwikkelen, oprichten, opstellen, opwerpen, samenstellen, scheppen, smeden, stichten, uitwerken, vormgeven, voortbrengen
opperen (ww) :
aan de hand doen, aandragen, aanvoeren, inbrengen, naar voren brengen, opwerpen, suggereren, te berde brengen, voorleggen, vooropstellen, vooropzetten, voorstellen
inbrengen (ww) :
aanvoeren, bijbrengen, indienen, opperen, opwerpen
benoemen (ww) :
noemen, opperen, opwerpen, te berde brengen
moveren (ww) :
opwerpen, voorstellen

woordverbanden van ‘opwerpen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c