opwerpen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opwerpen (ww) :
inbrengen, ter sprake brengen, moveren
opwerpen (ww) :
vormen, doen verrijzen
opwerpen (ww) :
opmerken, opperen
opwerpen (ww) :
opgooien
opwerpen (ww) :
verhogen

als synoniem van een ander trefwoord:

vormen (ww) :
samenstellen, bouwen, ontwerpen, uitwerken, smeden, aanleggen, oprichten, maken, voortbrengen, ontplooien, ontwikkelen, construeren, modelleren, scheppen, boetseren, opwerpen, stichten, opstellen, vormgeven, formeren, creëren
opperen (ww) :
voorstellen, inbrengen, aanvoeren, aandragen, opwerpen, voorleggen, suggereren, vooropstellen, vooropzetten, te berde brengen, naar voren brengen, aan de hand doen
inbrengen (ww) :
indienen, aanvoeren, bijbrengen, opwerpen, opperen
benoemen (ww) :
noemen, opwerpen, opperen, te berde brengen
moveren (ww) :
voorstellen, opwerpen

woordverbanden van ‘opwerpen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c