intreden

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

intreden (ww) :
monnik worden, non worden
intreden (ww) :
binnengaan
intreden (ww) :
aanvangen
intreden (ww) :
beginnen

als synoniem van een ander trefwoord:

beginnen (ww) :
inzetten, losbarsten, starten, ingaan, intreden, uitbreken, van start gaan, aanbreken, aanvangen, aanvatten, een aanvang nemen
ingaan (ww) :
binnenkomen, instappen, betreden, binnenlopen, intreden, binnentreden, binnenstappen, binnengaan
binnengaan (ww) :
binnenkomen, ingaan, intreden, intrekken, binnentreden
intree (zn) :
binnenkomst, intreden, intrede, inkomst

woordverbanden van ‘intreden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

intreden
afnokken, eindigen, ophouden, staken, stoppen, uitscheiden, uittreden

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c