intreden

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

intreden (ww) :
monnik worden, non worden
intreden (ww) :
binnengaan
intreden (ww) :
aanvangen
intreden (ww) :
beginnen

als synoniem van een ander trefwoord:

beginnen (ww) :
aanbreken, aanvangen, aanvatten, een aanvang nemen, ingaan, intreden, inzetten, losbarsten, starten, uitbreken, van start gaan
ingaan (ww) :
betreden, binnengaan, binnenkomen, binnenlopen, binnenstappen, binnentreden, instappen, intreden
binnengaan (ww) :
binnenkomen, binnentreden, ingaan, intreden, intrekken
intree (zn) :
binnenkomst, inkomst, intrede, intreden

woordverbanden van ‘intreden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

intreden
afnokken, eindigen, ophouden, staken, stoppen, uitscheiden, uittreden

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c