starten

als woordenboektrefwoord:

starten:
(startte, gestart), (bij een wedstrijd) vertrekken.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

starten (ww):
aan de praat krijgen, aandoen, aandraaien, aanzetten, inschakelen, op gang brengen, opstarten
starten (ww):
aangaan, aanvangen, beginnen, openen
starten (ww):
op weg gaan, vertrekken

als synoniem van een ander trefwoord:

beginnen (ww) :
aanbreken, aanvangen, aanvatten, een aanvang nemen, ingaan, intreden, inzetten, losbarsten, starten, uitbreken, van start gaan
beginnen (ww) :
aan de gang gaan, aan de slag gaan, aanhangig maken, aanpakken, ondernemen, openen, opzetten, starten
inzetten (ww) :
aanheffen, aanvangen, beginnen, ondernemen, ontplooien, openen, opstarten, starten
aanvatten (ww) :
aangrijpen, aanvangen, beginnen, entameren, starten, te baat nemen
aandoen (ww) :
aandraaien, aansteken, aanzetten, inschakelen, starten
aanzetten (ww) :
aandoen, aandraaien, inschakelen, opendraaien, starten
instellen (ww) :
beginnen, organiseren, starten
aanpakken (ww) :
beginnen, opzetten, starten
aanvangen (ww) :
beginnen, starten
aanslaan (ww) :
starten
vertrekken (ww) :
starten

woordverbanden van ‘starten’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

starten
aflopen, afnokken, eindigen, ophouden, staken, stoppen, uitscheiden, verstrijken

starten is mogelijk onnodig Engels.
De Woordenlijst overbodig Engels Op-en-Top Nederlands geeft de volgende Nederlandse alternatieven (doorzoek ook de volledige lijst op vindpunt.nl):

starten  ww.:
[alg.] beginnen, aanvangen
een onderzoek starten  uitdr.:
een onderzoek instellen
zie ook:
start

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0019 c