starten

als woordenboektrefwoord:

starten:
(startte, gestart), (bij een wedstrijd) vertrekken.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

starten (ww) :
aan de praat krijgen, aandoen, aandraaien, aanzetten, inschakelen, op gang brengen, opstarten
starten (ww) :
aangaan, aanvangen, beginnen, openen
starten (ww) :
op weg gaan, vertrekken

als synoniem van een ander trefwoord:

beginnen (ww) :
aanbreken, aanvangen, aanvatten, een aanvang nemen, ingaan, intreden, inzetten, losbarsten, starten, uitbreken, van start gaan
beginnen (ww) :
aan de gang gaan, aan de slag gaan, aanhangig maken, aanpakken, ondernemen, openen, opzetten, starten
inzetten (ww) :
aanheffen, aanvangen, beginnen, ondernemen, ontplooien, openen, opstarten, starten
aanvatten (ww) :
aangrijpen, aanvangen, beginnen, entameren, starten, te baat nemen
aandoen (ww) :
aandraaien, aansteken, aanzetten, inschakelen, starten
aanzetten (ww) :
aandoen, aandraaien, inschakelen, opendraaien, starten
instellen (ww) :
beginnen, organiseren, starten
aanpakken (ww) :
beginnen, opzetten, starten
aanvangen (ww) :
beginnen, starten
aanslaan (ww) :
starten
vertrekken (ww) :
starten

woordverbanden van ‘starten’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

starten
aflopen, afnokken, eindigen, ophouden, staken, stoppen, uitscheiden, verstrijken

in de Woordenlijst onnodig Engels:

starten  ww.:
[alg.] beginnen, aanvangen
een onderzoek starten  uitdr.:
een onderzoek instellen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c