organiseren

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

organiseren (ww) :
beleggen, bolwerken, fiksen, geven, houden, in het leven roepen, initiëren, klaarspelen, klaren, op touw zetten, oprichten, regelen, ritselen, versieren, voorzien in
organiseren (ww) :
aanleggen, arrangeren, coördineren, inrichten, managen, opknappen, schikken, structuren

als synoniem van een ander trefwoord:

regelen (ww) :
afhandelen, afwerken, afwikkelen, arrangeren, bedisselen, beredderen, beschikken, bolwerken, coördineren, disponeren, fiksen, in orde brengen, in orde maken, inrichten, klaarspelen, klaren, managen, opknappen, oplossen, ordenen, organiseren, redderen, ritselen, schikken, settelen, uitvechten, vereffenen, versieren, voor elkaar krijgen
oprichten (ww) :
bouwen, construeren, grondvesten, instellen, institueren, opbouwen, openen, opzetten, organiseren, stichten, vestigen, vormen
schikken (ww) :
accommoderen, afdoen, beklinken, bijleggen, in orde brengen, organiseren, plooien, regelen, reguleren, vereffenen
structureren (ww) :
ordenen, organiseren, rangschikken, schikken, vormgeven
aanrichten (ww) :
organiseren, stichten, teweegbrengen, veroorzaken
voorzien (ww) :
ontwerpen, organiseren, plannen, regelen, zorgen
versieren (ww) :
improviseren, organiseren, regelen, ritselen
inrichten (ww) :
inpikken, instellen, organiseren, regelen
houden (ww) :
beleggen, geven, organiseren, vieren
inrichten (ww) :
ordenen, organiseren, rangschikken
beleggen (ww) :
bijeenroepen, houden, organiseren
coördineren (ww) :
afstemmen, organiseren, regelen
ritselen (ww) :
organiseren, regelen, versieren
arrangeren (ww) :
organiseren, regelen, schikken
instellen (ww) :
beginnen, organiseren, starten
vieren (ww) :
geven, houden, organiseren
aanleggen (ww) :
inrichten, organiseren
geven (ww) :
houden, organiseren

woordverbanden van ‘organiseren’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c