organiseren

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

organiseren (ww) :
houden, geven, oprichten, regelen, beleggen, op touw zetten, ritselen, versieren, voorzien in, klaarspelen, klaren, bolwerken, initiëren, fiksen, in het leven roepen
organiseren (ww) :
opknappen, inrichten, aanleggen, schikken, coördineren, arrangeren, managen, structuren

als synoniem van een ander trefwoord:

regelen (ww) :
opknappen, afwerken, ordenen, oplossen, organiseren, inrichten, beschikken, schikken, afwikkelen, afhandelen, ritselen, versieren, coördineren, voor elkaar krijgen, in orde brengen, in orde maken, uitvechten, klaarspelen, arrangeren, klaren, bolwerken, fiksen, vereffenen, managen, settelen, bedisselen, redderen, disponeren, beredderen
oprichten (ww) :
opbouwen, vestigen, organiseren, bouwen, opzetten, openen, vormen, instellen, construeren, stichten, institueren, grondvesten
schikken (ww) :
organiseren, bijleggen, regelen, plooien, afdoen, in orde brengen, reguleren, vereffenen, beklinken, accommoderen
structureren (ww) :
organiseren, ordenen, schikken, rangschikken, vormgeven
aanrichten (ww) :
organiseren, stichten, veroorzaken, teweegbrengen
voorzien (ww) :
organiseren, ontwerpen, zorgen, plannen, regelen
versieren (ww) :
organiseren, regelen, improviseren, ritselen
inrichten (ww) :
organiseren, instellen, regelen, inpikken
houden (ww) :
organiseren, geven, beleggen, vieren
inrichten (ww) :
organiseren, ordenen, rangschikken
beleggen (ww) :
houden, organiseren, bijeenroepen
coördineren (ww) :
organiseren, regelen, afstemmen
ritselen (ww) :
organiseren, regelen, versieren
arrangeren (ww) :
organiseren, schikken, regelen
instellen (ww) :
organiseren, beginnen, starten
vieren (ww) :
houden, organiseren, geven
aanleggen (ww) :
organiseren, inrichten
geven (ww) :
organiseren, houden

woordverbanden van ‘organiseren’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c