improviseren

als woordenboektrefwoord:

improviseren:
(geïmproviseerd), toespraken voor de vuist uitspreken.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

versieren (ww) :
improviseren, organiseren, regelen, ritselen

woordverbanden van ‘improviseren’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c