regelen

als woordenboektrefwoord:

regelen:
(geregeld), in orde brengen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

regelen (ww):
afhandelen, afwerken, afwikkelen, arrangeren, bedisselen, beredderen, beschikken, bolwerken, coördineren, disponeren, fiksen, in orde brengen, in orde maken, inrichten, klaarspelen, klaren, managen, opknappen, oplossen, ordenen, organiseren, redderen, ritselen, schikken, settelen, uitvechten, vereffenen, versieren, voor elkaar krijgen
regelen (ww):
behandelen, beklinken, bepalen, besturen, regisseren, vaststellen
regelen (ww):
afregelen, afstemmen, bijstellen, stellen, uitmikken
regelen (ww):
regulariseren, reguleren
regelen (ww):
voorzien in

als synoniem van een ander trefwoord:

ordenen (ww) :
arrangeren, coördineren, inrichten, op orde brengen, opruimen, opstellen, ordonneren, plannen, rangeren, rangschikken, regelen, scharen, schikken, sorteren, structureren
organiseren (ww) :
beleggen, bolwerken, fiksen, geven, houden, in het leven roepen, initiëren, klaarspelen, klaren, op touw zetten, oprichten, regelen, ritselen, versieren, voorzien in
vereffenen (ww) :
afdoen, afhandelen, aflossen, afsluiten, betalen, delgen, justeren, liquideren, regelen, solveren, verrekenen, voldoen
schikken (ww) :
accommoderen, afdoen, beklinken, bijleggen, in orde brengen, organiseren, plooien, regelen, reguleren, vereffenen
behandelen (ww) :
aanpakken, afhandelen, afwikkelen, bewerken, implementeren, onder handen nemen, opknappen, regelen, verwerken
stellen (ww) :
afstellen, in orde brengen, instellen, klaarspelen, regelen, richten, schikken, uitrichten
afstemmen (ww) :
aanpassen, afregelen, afstellen, bijstellen, instellen, op één lijn brengen, regelen
afwikkelen (ww) :
afhandelen, afhaspelen, afronden, beredderen, in orde maken, liquideren, regelen
drijven (ww) :
bedrijven, besturen, exploiteren, leiden, regelen, runnen, uitoefenen, voeren
formaliseren (ww) :
institutionaliseren, normaliseren, regelen, standaardiseren, vastleggen
beschikken (ww) :
beslissen, besluiten, decideren, disponeren, oordelen, regelen, uitmaken
leiden (ww) :
aanvoeren, begeleiden, dirigeren, regelen, reguleren, voorop lopen
bedisselen (ww) :
bekokstoven, bekonkelen, beredderen, regelen, verhakstukken
plooien (ww) :
buigen, regelen, schikken, schipperen, toegeven, zwichten
reguleren (ww) :
in orde brengen, regelen, regulariseren, schikken
voorzien (ww) :
ontwerpen, organiseren, plannen, regelen, zorgen
versieren (ww) :
improviseren, organiseren, regelen, ritselen
uitmikken (ww) :
aanleggen, klaarspelen, regelen, versieren
inrichten (ww) :
inpikken, instellen, organiseren, regelen
verzorgen (ww) :
arrangeren, produceren, redderen, regelen
regulariseren (ww) :
legaliseren, normaliseren, regelen
vaststellen (ww) :
beslissen, regelen, voorschrijven
besturen (ww) :
beheren, leiden, regelen, regeren
coördineren (ww) :
afstemmen, organiseren, regelen
ritselen (ww) :
organiseren, regelen, versieren
arrangeren (ww) :
organiseren, regelen, schikken
afhandelen (ww) :
afdoen, afwerken, regelen
bedillen (ww) :
betuttelen, regelen
uitmaken (ww) :
regelen

woordverbanden van ‘regelen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

regelen
ontregelen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 18.208.126.130.

debug info: 0.0023 c