delgen

als woordenboektrefwoord:

delgen:
(delgde, gedelgd), teniet doen; schulden delgen, afbetalen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

delgen (ww) :
afbetalen, aflossen, amortiseren, vereffenen, voldoen

als synoniem van een ander trefwoord:

vereffenen (ww) :
afdoen, afhandelen, aflossen, afsluiten, betalen, delgen, justeren, liquideren, regelen, solveren, verrekenen, voldoen
voldoen (ww) :
afbetalen, aflossen, afrekenen, betalen, delgen, dokken, kwijten, kwiteren, terugbetalen, vereffenen
opheffen (ww) :
compenseren, delgen, neutraliseren, opwegen tegen, tenietdoen, wegvallen tegen
tenietdoen (ww) :
annuleren, delgen, omverhalen, ongedaan maken, terugdraaien, terugschroeven
aflossen (ww) :
aanzuiveren, afdoen, amortiseren, delgen, inlossen, terugbetalen, voldoen
amortiseren (ww) :
aflossen, delgen, goedmaken, inlossen, tenietdoen, verzoenen

woordverbanden van ‘delgen’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c