afhandelen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afhandelen (ww) :
afwerken, regelen, afdoen

als synoniem van een ander trefwoord:

regelen (ww) :
opknappen, afwerken, ordenen, oplossen, organiseren, inrichten, beschikken, schikken, afwikkelen, afhandelen, ritselen, versieren, coördineren, voor elkaar krijgen, in orde brengen, in orde maken, uitvechten, klaarspelen, arrangeren, klaren, bolwerken, fiksen, vereffenen, managen, settelen, bedisselen, redderen, disponeren, beredderen
eindigen (ww) :
afwerken, ophouden, afronden, stoppen, besluiten, voltooien, afbreken, klaarkomen, afhandelen, afsluiten, afmaken, sluiten, beëindigen, uitscheiden, einden, termineren, een eind maken, voleindigen
vereffenen (ww) :
aflossen, verrekenen, voldoen, betalen, afhandelen, regelen, afsluiten, afdoen, liquideren, solveren, justeren, delgen
behandelen (ww) :
opknappen, verwerken, onder handen nemen, afwikkelen, afhandelen, regelen, bewerken, aanpakken, implementeren
stellen (ww) :
verrekenen, afwerken, afwikkelen, afhandelen, afsluiten, afdoen, rechtzetten, vereffenen
afwikkelen (ww) :
afronden, afhandelen, regelen, in orde maken, liquideren, beredderen, afhaspelen
afdoen (ww) :
afwerken, volbrengen, afraffelen, afhandelen, afmaken, beëindigen, termineren
bepalen (ww) :
oplossen, schikken, overeenkomen, afspreken, afwikkelen, afhandelen

woordverbanden van ‘afhandelen’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c