verwerken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verwerken (ww) :
doorstaan, incasseren, leren dragen, te boven komen, overwinnen
verwerken (ww) :
gebruiken, implementeren, invoeren, meenemen, opnemen, verteren
verwerken (ww) :
assimileren, in zich opnemen, verdisconteren, verinnerlijken
verwerken (ww) :
omwerken

als synoniem van een ander trefwoord:

verbruiken (ww) :
consumeren, gebruiken, opgebruiken, opkrijgen, opmaken, opverteren, uitgeven, uitputten, verorberen, verslijten, verteren, verwerken
behandelen (ww) :
aanpakken, afhandelen, afwikkelen, bewerken, implementeren, onder handen nemen, opknappen, regelen, verwerken
hanteren (ww) :
aanwenden, bedienen, behandelen, bezigen, gebruiken, manipuleren, manoeuvreren met, omgaan met, verwerken
overwinnen (ww) :
te boven komen, verwerken
verteren (ww) :
verduwen, verwerken
omwerken (ww) :
verwerken

woordverbanden van ‘verwerken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c