bedienen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bedienen (ww) :
dienen, gerieven, helpen, nalopen, serveren, van dienst zijn
bedienen (ww) :
gebruiken, gebruikmaken
bedienen (ww) :
besturen, hanteren
bedienen (ww) :
opdienen, serveren
bedienen (ww) :
nemen

als synoniem van een ander trefwoord:

dienen (ww) :
baten, bedienen, bijdragen, geschikt zijn, helpen, nuttig zijn, strekken, van dienst zijn, van pas komen, voorkomen
hanteren (ww) :
aanwenden, bedienen, behandelen, bezigen, gebruiken, manipuleren, manoeuvreren met, omgaan met, verwerken
zorgen (ww) :
bedienen, bestieren, besturen, erbarmen, helpen, hoeden, managen, omkijken, ontfermen, passen, toezien
besturen (ww) :
bedienen, behandelen, bestieren, dirigeren, geleiden, loodsen, manoeuvreren, navigeren, rijden
sturen (ww) :
bedienen, besturen, de leiding hebben over, reguleren
bejegenen (ww) :
bedienen, behandelen, omgaan met, tegemoet treden
oppassen (ww) :
babysitten, bedienen, verplegen, verzorgen, zorgen
serveren (ww) :
bedienen, opdienen, toereiken, voorschotelen
behandelen (ww) :
bedienen, verplegen, verzorgen
helpen (ww) :
bedienen, dienen, gerieven
nalopen (ww) :
bedienen, verzorgen

woordverbanden van ‘bedienen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c