bedienen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bedienen (ww):
dienen, gerieven, helpen, nalopen, serveren, van dienst zijn
bedienen (ww):
gebruiken, gebruikmaken
bedienen (ww):
besturen, hanteren
bedienen (ww):
opdienen, serveren
bedienen (ww):
nemen

als synoniem van een ander trefwoord:

dienen (ww) :
baten, bedienen, bijdragen, geschikt zijn, helpen, nuttig zijn, strekken, van dienst zijn, van pas komen, voorkomen
hanteren (ww) :
aanwenden, bedienen, behandelen, bezigen, gebruiken, manipuleren, manoeuvreren met, omgaan met, verwerken
zorgen (ww) :
bedienen, bestieren, besturen, erbarmen, helpen, hoeden, managen, omkijken, ontfermen, passen, toezien
besturen (ww) :
bedienen, behandelen, bestieren, dirigeren, geleiden, loodsen, manoeuvreren, navigeren, rijden
sturen (ww) :
bedienen, besturen, de leiding hebben over, reguleren
bejegenen (ww) :
bedienen, behandelen, omgaan met, tegemoet treden
oppassen (ww) :
babysitten, bedienen, verplegen, verzorgen, zorgen
serveren (ww) :
bedienen, opdienen, toereiken, voorschotelen
behandelen (ww) :
bedienen, verplegen, verzorgen
helpen (ww) :
bedienen, dienen, gerieven
nalopen (ww) :
bedienen, verzorgen

woordverbanden van ‘bedienen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

zie ook:
zich bedienen, zich bedienen van

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.112.98.

debug info: 0.0021 c