omkijken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

zorgen (ww) :
passen, helpen, hoeden, omkijken, toezien, besturen, bedienen, ontfermen, bestieren, managen, erbarmen
omzien (ww) :
terugblikken, omkijken, terugkijken, terugzien

woordverbanden van ‘omkijken’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

omkijken, omzien

Omzien is de algemeene uitdrukking. Omkijken onderstelt altijd eenige oplettendheid en belangstelling, die bij omzien geheel ontbreken kunnen. In hoogeren stijl wordt echter alleen omzien gebruikt. In sommige streken is alleen omkijken in de dagelijksche spreektaal in gebruik.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0139 nc