omkijken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

zorgen (ww) :
bedienen, bestieren, besturen, erbarmen, helpen, hoeden, managen, omkijken, ontfermen, passen, toezien
omzien (ww) :
omkijken, terugblikken, terugkijken, terugzien

woordverbanden van ‘omkijken’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
omkijken, omzien

Omkijken — omzien. Omzien is de algemeene uitdrukking. Omkijken onderstelt altijd eenige oplettendheid en belangstelling, die bij omzien geheel ontbreken kunnen. In hoogeren stijl wordt echter alleen omzien gebruikt. In sommige streken is alleen omkijken in de dagelijksche spreektaal in gebruik.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
omkijken naar

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c