toezien

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

toezien (ww) :
gadeslaan, toekijken, toeschouwen
toezien (ww) :
oppassen, surveilleren, waken

als synoniem van een ander trefwoord:

zorgen (ww) :
bedienen, bestieren, besturen, erbarmen, helpen, hoeden, managen, omkijken, ontfermen, passen, toezien
gadeslaan (ww) :
aanschouwen, aanzien, bekijken, beschouwen, gaslaan, observeren, surveilleren, toezien, waarnemen
aanzien (ww) :
aanblikken, aankijken, bekijken, beschouwen, bezien, toekijken, toezien
kijken (ww) :
bestuderen, een kijkje nemen, gadeslaan, onderzoeken, toezien
bewaken (ww) :
behoeden, hoeden, surveilleren, toezien, waken
oppassen (ww) :
babysitten, passen op, toezien, waken
loeren (ww) :
bespieden, spieden, toezien, turen

woordverbanden van ‘toezien’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c