bewaken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bewaken (ww):
begeleiden, beschermen, beveiligen, escorteren, toezicht houden
bewaken (ww):
behoeden, hoeden, surveilleren, toezien, waken
bewaken (ww):
beheersen, controleren

als synoniem van een ander trefwoord:

beschermen (ww) :
afdekken, afschermen, bedekken, behoeden, behouden, beschutten, beveiligen, bewaken, bewaren, dekken, hoeden, preserveren, protegeren, schutten, verdedigen, vrijwaren
controleren (ww) :
begeleiden, beheersen, beteugelen, bewaken, domineren, in de hand houden, manipuleren, overheersen, superviseren
achten op (ww) :
aandacht hebben voor, acht slaan op, bewaken, in aanmerking nemen, letten op, oog hebben voor
in de gaten houden (ww) :
gadeslaan, in het oog houden, observeren, rekening houden met, bewaken, waken over
beveiligen (ww) :
behoeden, beschermen, beschutten, bewaken, dekken, garanderen, zekeren
behoeden (ww) :
beschermen, beschutten, bewaken, bewaren, sparen, waken over
monitoren (ww) :
bewaken, controle uitoefenen, toezicht houden, waken over
vasthouden (ww) :
bewaken, detineren, gevangen houden, in hechtenis houden
hoeden (ww) :
beschermen, bewaken, bewaren
wachten (ww) :
bewaken, hoeden

woordverbanden van ‘bewaken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.229.119.29.

debug info: 0.0023 c