begeleiden

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

begeleiden (ww) :
accompagneren, chaperonneren, escorteren, geleiden, samengaan, vergezellen, voeren, wegbrengen
begeleiden (ww) :
backen, bijstaan, coachen, ondersteunen, opleiden, opvangen, superviseren

als synoniem van een ander trefwoord:

ondersteunen (ww) :
begeleiden, beschermen, bevorderen, bijstaan, helpen, opbeuren, rugsteunen, ruggensteunen, souteneren, steunen, supporteren, vasthouden
leiden (ww) :
begeleiden, brengen, de weg wijzen, drijven, geleiden, gidsen, loodsen, meenemen, mennen, piloteren, rondleiden, voeren
controleren (ww) :
begeleiden, beheersen, beteugelen, bewaken, domineren, in de hand houden, manipuleren, overheersen, superviseren
voeren (ww) :
begeleiden, beheren, brengen, de weg wijzen, drijven, gidsen, meenemen
leiden (ww) :
aanvoeren, begeleiden, dirigeren, regelen, reguleren, voorop lopen
bewaken (ww) :
begeleiden, beschermen, beveiligen, escorteren, toezicht houden
brengen (ww) :
begeleiden, bij zich hebben, dragen, leiden, vervoeren, voeren
coachen (ww) :
begeleiden, opleiden, trainen
adviseren (ww) :
begeleiden, bijstaan
opleiden (ww) :
begeleiden

woordverbanden van ‘begeleiden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

geleiden, begeleiden, vergezellen

Met iemand medegaan. Vergezellen doet men alleen om hem gezelschap te houden. Geleiden is met iemand medegaan als eerbewijzing of als maatregel van veiligheid of voorzorg, dat deze niet van den weg afdwale. In begeleiden, staat meer op den voorgrond dat het als eerbewijzing geschiedt. Ik zal u op dien vervelenden tocht vergezellen. De Heer geleide U. Iemand des avonds huiswaarts geleiden.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c