drijven

als woordenboektrefwoord:

drijven:
(dreef, gedreven); een zaak drijven, beheren; de spot drijven, voor de gek houden.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

drijven (ww):
aanzetten, bewegen tot, bezielen, inspireren, pressen, teweegbrengen, voortbewegen, voortstuwen
drijven (ww):
bedrijven, besturen, exploiteren, leiden, regelen, runnen, uitoefenen, voeren
drijven (ww):
aanjagen, aanmanen, aansporen, manen, pushen
drijven (ww):
dobberen, zeilen, zwemmen, zweven
drijven (ww):
jagen, opdrijven
drijven (ww):
duwen, stoten
drijven (ww):
ciseleren

als synoniem van een ander trefwoord:

aanzetten (ww) :
aandrijven, aanhitsen, aanjagen, aanmanen, aanmoedigen, aanporren, aansporen, aanstoken, aanvuren, aanwakkeren, bemoedigen, bewegen, drijven, ingeven, inspireren, instigeren, jachten, manen, nopen, ophitsen, opporren, oproepen, opruien, opstoken, opwekken, opzwepen, pramen, prikkelen, pushen, stimuleren, uitnodigen, verhaasten
aanvuren (ww) :
aanhitsen, aanmoedigen, aansporen, aanstoken, aanwakkeren, aanzetten, bezielen, drijven, ophitsen, opjagen, opporren, opwekken, opzwepen, pramen, prikkelen, stimuleren, verhaasten, voortdrijven
aansporen (ww) :
aanhitsen, aanmoedigen, aanstoken, aanvuren, aanwakkeren, aanzetten, drijven, ophitsen, opjagen, opporren, opwekken, opzwepen, pramen, prikkelen, stimuleren, verhaasten, voortdrijven
aanstoken (ww) :
aanhitsen, aanmoedigen, aansporen, aanvuren, drijven, hitsen, ophitsen, opjagen, opporren, opruien, opstoken, opzwepen, pramen, prikkelen, stimuleren, verhaasten, voortdrijven
aanwakkeren (ww) :
aanhitsen, aanmoedigen, aanstoken, aanvuren, aanzetten, aanzwengelen, activeren, drijven, ophitsen, opporren, opzwepen, pramen, prikkelen, stimuleren, verhaasten
aandrijven (ww) :
aanhitsen, aanmoedigen, aansporen, aanvuren, aanzetten, bewegen, drijven, hitsen, ingeven, motiveren, ophitsen, opporren, opzetten, zwepen
leiden (ww) :
begeleiden, brengen, de weg wijzen, drijven, geleiden, gidsen, loodsen, meenemen, mennen, piloteren, rondleiden, voeren
inspireren (ww) :
aanmoedigen, aanzetten, bewegen, brengen, drijven, elektriseren, instigeren, oproepen, stimuleren, toejuichen
uitoefenen (ww) :
aanwenden, bedrijven, bekleden, beoefenen, drijven, exerceren, gebruiken, toepassen, verrichten, voeren
duwen (ww) :
doffen, douwen, drijven, dringen, drukken, een zet geven, persen, porren, prangen, schuiven, stoten
bezielen (ww) :
aanvuren, animeren, begeesteren, drijven, inspireren, leven geven aan, verrukken, vitaliseren
voeren (ww) :
begeleiden, beheren, brengen, de weg wijzen, drijven, gidsen, meenemen
jagen (ww) :
aandrijven, drijven, jachten, opjagen, verdrijven, voortdrijven
jakkeren (ww) :
drijven, opdrijven, racen, rijden, scheuren, voortjagen
stoten (ww) :
drijven, dringen, schuiven, verdringen
runnen (ww) :
beheren, drijven, exploiteren, leiden
houden (ww) :
beheren, drijven, runnen, voeren
baden (ww) :
drijven, zwelgen, zwemmen
zweven (ww) :
drijven, vlotten, zeilen
exploiteren (ww) :
drijven, leiden, runnen
hangen (ww) :
drijven, zweven
zwemmen (ww) :
baden, drijven

woordverbanden van ‘drijven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
dobberen, drijven

Dobberen — drijven. Door eene vloeistof gedragen worden. Drijven is het algemeene woord. Dobberen heeft het bijdenkbeeld, dat de op- en neergaande beweging der vloeistof zich aan het voorwerp meedeelt. Een licht bootje dobbert op de rivier. Een zwaar houtvlot drijft.

in hedendaagse spelling:
drijven, jagen

Drijven — jagen. Door aanzetten in beweging brengen. Jagen ziet op eene snelle beweging en veronderstelt, dat men de dieren te bestemder plaatse krijgt door ze bang te maken; drijven geschiedt kalmer. Men drijft vee naar de markt, maar jaagt kippen uit den tuin.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
dobberen, drijven

DOBBEREN, DRIJVEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 71.

in hedendaagse spelling:
drijven, jagen

DRIJVEN, JAGEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 115.

in hedendaagse spelling:
overtuigen, overreden, overhalen, bewegen, opwerken, aansporen, porren, prikkelen, drijven, opleiden, vervoeren, wegslepen, meeslepen, meelokken

OVERTUIGEN, OVERREDEN, OVERHALEN, BEWEGEN, OPWERKEN, AANSPOREN, PORREN, PRIKKELEN, DRIJVEN, OPLEIDEN, VERVOEREN, WEGSLEPEN, MEDESLEPEN, MEDELOKKEN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 400.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
de spot drijven met, een wig drijven, op de spits drijven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 18.205.109.152.

debug info: 0.0028 c