drijven

als woordenboektrefwoord:

drijven:
(dreef, gedreven); een zaak drijven, beheren; de spot drijven, voor de gek houden.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

drijven (ww):
aanzetten, bewegen tot, bezielen, inspireren, pressen, teweegbrengen, voortbewegen, voortstuwen
drijven (ww):
bedrijven, besturen, exploiteren, leiden, regelen, runnen, uitoefenen, voeren
drijven (ww):
aanjagen, aanmanen, aansporen, manen, pushen
drijven (ww):
dobberen, zeilen, zwemmen, zweven
drijven (ww):
jagen, opdrijven
drijven (ww):
duwen, stoten
drijven (ww):
ciseleren

als synoniem van een ander trefwoord:

aanzetten (ww) :
aandrijven, aanhitsen, aanjagen, aanmanen, aanmoedigen, aanporren, aansporen, aanstoken, aanvuren, aanwakkeren, bemoedigen, bewegen, drijven, ingeven, inspireren, instigeren, jachten, manen, nopen, ophitsen, opporren, oproepen, opruien, opstoken, opwekken, opzwepen, pramen, prikkelen, pushen, stimuleren, uitnodigen, verhaasten
aanvuren (ww) :
aanhitsen, aanmoedigen, aansporen, aanstoken, aanwakkeren, aanzetten, bezielen, drijven, ophitsen, opjagen, opporren, opwekken, opzwepen, pramen, prikkelen, stimuleren, verhaasten, voortdrijven
aansporen (ww) :
aanhitsen, aanmoedigen, aanstoken, aanvuren, aanwakkeren, aanzetten, drijven, ophitsen, opjagen, opporren, opwekken, opzwepen, pramen, prikkelen, stimuleren, verhaasten, voortdrijven
aanstoken (ww) :
aanhitsen, aanmoedigen, aansporen, aanvuren, drijven, hitsen, ophitsen, opjagen, opporren, opruien, opstoken, opzwepen, pramen, prikkelen, stimuleren, verhaasten, voortdrijven
aanwakkeren (ww) :
aanhitsen, aanmoedigen, aanstoken, aanvuren, aanzetten, aanzwengelen, activeren, drijven, ophitsen, opporren, opzwepen, pramen, prikkelen, stimuleren, verhaasten
aandrijven (ww) :
aanhitsen, aanmoedigen, aansporen, aanvuren, aanzetten, bewegen, drijven, hitsen, ingeven, motiveren, ophitsen, opporren, opzetten, zwepen
leiden (ww) :
begeleiden, brengen, de weg wijzen, drijven, geleiden, gidsen, loodsen, meenemen, mennen, piloteren, rondleiden, voeren
inspireren (ww) :
aanmoedigen, aanzetten, bewegen, brengen, drijven, elektriseren, instigeren, oproepen, stimuleren, toejuichen
uitoefenen (ww) :
aanwenden, bedrijven, bekleden, beoefenen, drijven, exerceren, gebruiken, toepassen, verrichten, voeren
duwen (ww) :
doffen, douwen, drijven, dringen, drukken, een zet geven, persen, porren, prangen, schuiven, stoten
bezielen (ww) :
aanvuren, animeren, begeesteren, drijven, inspireren, leven geven aan, verrukken, vitaliseren
voeren (ww) :
begeleiden, beheren, brengen, de weg wijzen, drijven, gidsen, meenemen
jagen (ww) :
aandrijven, drijven, jachten, opjagen, verdrijven, voortdrijven
jakkeren (ww) :
drijven, opdrijven, racen, rijden, scheuren, voortjagen
stoten (ww) :
drijven, dringen, schuiven, verdringen
runnen (ww) :
beheren, drijven, exploiteren, leiden
houden (ww) :
beheren, drijven, runnen, voeren
baden (ww) :
drijven, zwelgen, zwemmen
zweven (ww) :
drijven, vlotten, zeilen
exploiteren (ww) :
drijven, leiden, runnen
hangen (ww) :
drijven, zweven
zwemmen (ww) :
baden, drijven

woordverbanden van ‘drijven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
dobberen, drijven

Dobberen — drijven. Door eene vloeistof gedragen worden. Drijven is het algemeene woord. Dobberen heeft het bijdenkbeeld, dat de op- en neergaande beweging der vloeistof zich aan het voorwerp meedeelt. Een licht bootje dobbert op de rivier. Een zwaar houtvlot drijft.

in hedendaagse spelling:
drijven, jagen

Drijven — jagen. Door aanzetten in beweging brengen. Jagen ziet op eene snelle beweging en veronderstelt, dat men de dieren te bestemder plaatse krijgt door ze bang te maken; drijven geschiedt kalmer. Men drijft vee naar de markt, maar jaagt kippen uit den tuin.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
dobberen, drijven

DOBBEREN, DRIJVEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 71.

in hedendaagse spelling:
drijven, jagen

DRIJVEN, JAGEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 115.

in hedendaagse spelling:
overtuigen, overreden, overhalen, bewegen, opwerken, aansporen, porren, prikkelen, drijven, opleiden, vervoeren, wegslepen, meeslepen, meelokken

OVERTUIGEN, OVERREDEN, OVERHALEN, BEWEGEN, OPWERKEN, AANSPOREN, PORREN, PRIKKELEN, DRIJVEN, OPLEIDEN, VERVOEREN, WEGSLEPEN, MEDESLEPEN, MEDELOKKEN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 400.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c