drijven

als woordenboektrefwoord:

drijven:
(dreef, gedreven); een zaak drijven, beheren; de spot drijven, voor de gek houden.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

drijven (ww) :
aanzetten, bewegen tot, bezielen, inspireren, pressen, teweegbrengen, voortbewegen, voortstuwen
drijven (ww) :
bedrijven, besturen, exploiteren, leiden, regelen, runnen, uitoefenen, voeren
drijven (ww) :
aanjagen, aanmanen, aansporen, manen, pushen
drijven (ww) :
dobberen, zeilen, zwemmen, zweven
drijven (ww) :
jagen, opdrijven
drijven (ww) :
duwen, stoten
drijven (ww) :
ciseleren

als synoniem van een ander trefwoord:

aanzetten (ww) :
aandrijven, aanhitsen, aanjagen, aanmanen, aanmoedigen, aanporren, aansporen, aanstoken, aanvuren, aanwakkeren, bemoedigen, bewegen, drijven, ingeven, inspireren, instigeren, jachten, manen, nopen, ophitsen, opporren, oproepen, opruien, opstoken, opwekken, opzwepen, pramen, prikkelen, pushen, stimuleren, uitnodigen, verhaasten
aanvuren (ww) :
aanhitsen, aanmoedigen, aansporen, aanstoken, aanwakkeren, aanzetten, bezielen, drijven, ophitsen, opjagen, opporren, opwekken, opzwepen, pramen, prikkelen, stimuleren, verhaasten, voortdrijven
aansporen (ww) :
aanhitsen, aanmoedigen, aanstoken, aanvuren, aanwakkeren, aanzetten, drijven, ophitsen, opjagen, opporren, opwekken, opzwepen, pramen, prikkelen, stimuleren, verhaasten, voortdrijven
aanstoken (ww) :
aanhitsen, aanmoedigen, aansporen, aanvuren, drijven, hitsen, ophitsen, opjagen, opporren, opruien, opstoken, opzwepen, pramen, prikkelen, stimuleren, verhaasten, voortdrijven
aanwakkeren (ww) :
aanhitsen, aanmoedigen, aanstoken, aanvuren, aanzetten, aanzwengelen, activeren, drijven, ophitsen, opporren, opzwepen, pramen, prikkelen, stimuleren, verhaasten
aandrijven (ww) :
aanhitsen, aanmoedigen, aansporen, aanvuren, aanzetten, bewegen, drijven, hitsen, ingeven, motiveren, ophitsen, opporren, opzetten, zwepen
leiden (ww) :
begeleiden, brengen, de weg wijzen, drijven, geleiden, gidsen, loodsen, meenemen, mennen, piloteren, rondleiden, voeren
inspireren (ww) :
aanmoedigen, aanzetten, bewegen, brengen, drijven, elektriseren, instigeren, oproepen, stimuleren, toejuichen
uitoefenen (ww) :
aanwenden, bedrijven, bekleden, beoefenen, drijven, exerceren, gebruiken, toepassen, verrichten, voeren
duwen (ww) :
doffen, douwen, drijven, dringen, drukken, een zet geven, persen, porren, prangen, schuiven, stoten
bezielen (ww) :
aanvuren, animeren, begeesteren, drijven, inspireren, leven geven aan, verrukken, vitaliseren
voeren (ww) :
begeleiden, beheren, brengen, de weg wijzen, drijven, gidsen, meenemen
jagen (ww) :
aandrijven, drijven, jachten, opjagen, verdrijven, voortdrijven
jakkeren (ww) :
drijven, opdrijven, racen, rijden, scheuren, voortjagen
stoten (ww) :
drijven, dringen, schuiven, verdringen
runnen (ww) :
beheren, drijven, exploiteren, leiden
houden (ww) :
beheren, drijven, runnen, voeren
baden (ww) :
drijven, zwelgen, zwemmen
zweven (ww) :
drijven, vlotten, zeilen
exploiteren (ww) :
drijven, leiden, runnen
hangen (ww) :
drijven, zweven
zwemmen (ww) :
baden, drijven

woordverbanden van ‘drijven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

dobberen, drijven

Door eene vloeistof gedragen worden. Drijven is het algemeene woord. Dobberen heeft het bijdenkbeeld, dat de op- en neergaande beweging der vloeistof zich aan het voorwerp meedeelt. Een licht bootje dobbert op de rivier. Een zwaar houtvlot drijft.

drijven, jagen

Door aanzetten in beweging brengen. Jagen ziet op eene snelle beweging en veronderstelt, dat men de dieren te bestemder plaatse krijgt door ze bang te maken; drijven geschiedt kalmer. Men drijft vee naar de markt, maar jaagt kippen uit den tuin.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 71:

dobberen, drijven

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 115:

drijven, jagen

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 400:

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c