dobberen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

zwerven (ww) :
banjeren, dobberen, dolen, dwalen, landlopen, omdolen, ronddolen, rondtrekken, trekken, zwalken
drijven (ww) :
dobberen, zeilen, zwemmen, zweven
fluctueren (ww) :
dobberen, weifelen
flotteren (ww) :
dobberen, vlotten

woordverbanden van ‘dobberen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
dobberen, drijven

Dobberen — drijven. Door eene vloeistof gedragen worden. Drijven is het algemeene woord. Dobberen heeft het bijdenkbeeld, dat de op- en neergaande beweging der vloeistof zich aan het voorwerp meedeelt. Een licht bootje dobbert op de rivier. Een zwaar houtvlot drijft.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
dobberen, drijven

DOBBEREN, DRIJVEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 71.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c