voeren

als woordenboektrefwoord:

voeren:
(gevoerd), doen gaan, leiden.
voeren:
(gevoerd), voer, voedsel geven.
voeren:
(gevoerd), van voering voorzien.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

voeren (ww):
begeleiden, beheren, brengen, de weg wijzen, drijven, gidsen, meenemen
voeren (ww):
afleveren, bezorgen, overbrengen, vervoeren, wegbrengen
voeren (ww):
besturen, geleiden, leiden, mennen, rijden, trekken
voeren (ww):
bekleden, hebben, houden, uitoefenen
voeren (ww):
dollen, opruien, provoceren
voeren (ww):
dragen, meedragen
voeren (ww):
gaan, lopen
voeren (ww):
voederen

als synoniem van een ander trefwoord:

bekleden (ww) :
bedekken, behangen, beschieten, beschoeien, capitonneren, draperen, inpakken, inwikkelen, kaften, kleden, overtrekken, stofferen, voeren
leiden (ww) :
begeleiden, brengen, de weg wijzen, drijven, geleiden, gidsen, loodsen, meenemen, mennen, piloteren, rondleiden, voeren
uitoefenen (ww) :
aanwenden, bedrijven, bekleden, beoefenen, drijven, exerceren, gebruiken, toepassen, verrichten, voeren
begeleiden (ww) :
accompagneren, chaperonneren, escorteren, geleiden, samengaan, vergezellen, voeren, wegbrengen
dragen (ww) :
bij zich hebben, brengen, houden, meedragen, meenemen, transporteren, voeren, vervoeren
trekken (ww) :
gaan, migreren, reizen, rondtrekken, tiegen, tijgen, toeren, voeren, wegtrekken, zwerven
drijven (ww) :
bedrijven, besturen, exploiteren, leiden, regelen, runnen, uitoefenen, voeren
brengen (ww) :
begeleiden, bij zich hebben, dragen, leiden, vervoeren, voeren
plagen (ww) :
donderen, judassen, pesten, sarren, stangen, treiteren, voeren
beheren (ww) :
besturen, exploiteren, leiden, runnen, superviseren, voeren
rijden (ww) :
besturen, bollen, chaufferen, karren, mennen, sturen, voeren
zich begeven (ww) :
gaan, reizen, treden, trekken, voeren, zich bewegen
inspannen (ww) :
aanspannen, beginnen, instellen, voeren
houden (ww) :
beheren, drijven, runnen, voeren
overbrengen (ww) :
doorleven, voeren
lopen (ww) :
leiden, voeren
mesten (ww) :
voeren

woordverbanden van ‘voeren’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
brengen, leiden, voeren

Brengen — leiden — voeren. Iets of iemand van plaats doen veranderen of de richting der beweging van iets of iemand bepalen. Het laatste gedeelte dezer bepaling slaat op leiden, het eerste gedeelte op brengen en voeren Bij laatstgenoemde woorden is de plaatsverandering geheel het werk van den tusschenpersoon. Voeren d. i. doen gaan, beteekent verplaatsen in het algemeen. Bij brengen kan de plaatsbestemming als bekend worden aangenomen. Breng een glas water beteekent: breng het hier. Bij voeren dient zij echter altijd uitdrukkelijk te worden aangewezen. Naar huis voeren, opwaarts voeren. Leiden wordt allen gebezigd van personen, die den wil, en van wezens, die het vermogen tot voortgaan zelf bezitten; het bepaalt zich tot de zorg, dat de beweging geschiedt in de juiste of de verlangde richting. Water door de stad leiden. Een blinde, een kind, een dier leiden.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
brengen, leiden, voeren

BRENGEN, LEIDEN, VOEREN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 411.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
actie voeren, bevel voeren, campagne voeren, een briefwisseling voeren, een correspondentie voeren, een correspondentie voeren met, oorlog voeren, redactie voeren, ten tonele voeren, voer

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.204.198.244.

debug info: 0.002 c