doorleven

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

meemaken (ww) :
ervaren, ondergaan, beleven, proeven, ontmoeten, zien, ondervinden, doorstaan, lijden, doormaken, smaken, doorleven, gewaarworden, voorhebben, gevoelen
doorstaan (ww) :
ondergaan, verdragen, overleven, uithouden, ondervinden, trotseren, lijden, uitstaan, verduren, meemaken, doorkomen, doormaken, dulden, doorleven
ervaren (ww) :
beleven, ondergaan, voelen, proeven, merken, ontmoeten, zien, ondervinden, lijden, meemaken, aanvoelen, doorleven, gewaarworden, gevoelen
beleven (ww) :
ervaren, ondergaan, ontmoeten, ondervinden, lijden, bijwonen, meemaken, doormaken, doorleven, gewaarworden, gevoelen
ondervinden (ww) :
ervaren, ondergaan, beleven, lijden, leren, meemaken, opsteken, doorleven, gewaarworden, gevoelen
lijden (ww) :
ervaren, beleven, ontmoeten, meemaken, krijgen, hebben, doorleven, gewaarworden, gevoelen
doorbrengen (ww) :
beleven, doorleven
overbrengen (ww) :
voeren, doorleven

woordverbanden van ‘doorleven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

beleven:
doorleven, ondervinden, ondergaan, ervaren, wedervaren (niet: meemaken)

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c