voorhebben

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

voorhebben (ww) :
overkomen, beleven, ondervinden, meemaken
voorhebben (ww) :
van plan zijn, bedoelen, beogen

als synoniem van een ander trefwoord:

beogen (ww) :
willen, nastreven, bedoelen, streven naar, voornemens zijn, betrachten, voor ogen hebben, tot doel hebben, doelen op, voorhebben, zich voornemen, op het oog hebben, intenderen, viseren
meemaken (ww) :
ervaren, ondergaan, beleven, proeven, ontmoeten, zien, ondervinden, doorstaan, lijden, doormaken, smaken, doorleven, gewaarworden, voorhebben, gevoelen
bedoelen (ww) :
willen, menen, beogen, voorhebben, op het oog hebben, intenderen, in de zin hebben
overkomen (ww) :
treffen, gebeuren, geschieden, voorhebben, wedervaren, miskomen
menen (ww) :
bedoelen, voorhebben

woordverbanden van ‘voorhebben’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 278:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0209 c