voorhebben

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

voorhebben (ww) :
beleven, meemaken, ondervinden, overkomen
voorhebben (ww) :
bedoelen, beogen, van plan zijn

als synoniem van een ander trefwoord:

beogen (ww) :
bedoelen, betrachten, doelen op, intenderen, nastreven, op het oog hebben, streven naar, tot doel hebben, viseren, voor ogen hebben, voorhebben, voornemens zijn, willen, zich voornemen
meemaken (ww) :
beleven, doorleven, doormaken, doorstaan, ervaren, gevoelen, gewaarworden, lijden, ondergaan, ondervinden, ontmoeten, proeven, smaken, voorhebben, zien
bedoelen (ww) :
beogen, in de zin hebben, intenderen, menen, op het oog hebben, voorhebben, willen
overkomen (ww) :
gebeuren, geschieden, miskomen, treffen, voorhebben, wedervaren
menen (ww) :
bedoelen, voorhebben

woordverbanden van ‘voorhebben’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 278:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c