bedoelen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bedoelen (ww) :
beogen, in de zin hebben, intenderen, menen, op het oog hebben, voorhebben, willen
bedoelen (ww) :
aanduiden, aangeven, beduiden, behelzen, betekenen, inhouden, omvatten
bedoelen (ww) :
bestemmen

als synoniem van een ander trefwoord:

beogen (ww) :
bedoelen, betrachten, doelen op, intenderen, nastreven, op het oog hebben, streven naar, tot doel hebben, viseren, voor ogen hebben, voorhebben, voornemens zijn, willen, zich voornemen
betekenen (ww) :
bedoelen, behelzen, inhebben, inhouden, intenderen, omvatten, staan voor, uitdrukken, voorstellen, waarde hebben, willen zeggen, zeggen
behelzen (ww) :
aanduiden, bedoelen, beduiden, betekenen, bevatten, inhouden, intenderen, luiden, omvatten, zeggen
bestemmen (ww) :
aanwijzen, bedoelen, bepalen, beschikken, determineren, voorbeschikken, voorbestemmen
voorhebben (ww) :
bedoelen, beogen, van plan zijn
menen (ww) :
bedoelen, voorhebben
willen (ww) :
bedoelen, beweren
verstaan (ww) :
bedoelen

woordverbanden van ‘bedoelen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c