beleven

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beleven (ww):
bijwonen, doorleven, doormaken, ervaren, gevoelen, gewaarworden, lijden, meemaken, ondergaan, ondervinden, ontmoeten

als synoniem van een ander trefwoord:

meemaken (ww) :
beleven, doorleven, doormaken, doorstaan, ervaren, gevoelen, gewaarworden, lijden, ondergaan, ondervinden, ontmoeten, proeven, smaken, voorhebben, zien
ervaren (ww) :
aanvoelen, beleven, doorleven, gevoelen, gewaarworden, lijden, meemaken, merken, ondergaan, ondervinden, ontmoeten, proeven, voelen, zien
gevoelen (ww) :
beleven, beseffen, ervaren, gewaarworden, lijden, merken, ondergaan, ondervinden, ontmoeten, voelen
ondervinden (ww) :
beleven, doorleven, ervaren, gevoelen, gewaarworden, leren, lijden, meemaken, ondergaan, opsteken
ontmoeten (ww) :
aantreffen, beleven, ervaren, gewaarworden, ondervinden, stoten op, stuiten op, vinden, voelen
lijden (ww) :
beleven, doorleven, ervaren, gevoelen, gewaarworden, hebben, krijgen, meemaken, ontmoeten
voorhebben (ww) :
beleven, meemaken, ondervinden, overkomen
smaken (ww) :
beleven, genieten, meemaken
proeven (ww) :
beleven, ervaren, meemaken
doorbrengen (ww) :
beleven, doorleven
zien (ww) :
beleven, meemaken

woordverbanden van ‘beleven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

beleven:
doorleven, ondervinden, ondergaan, ervaren, wedervaren (niet: meemaken)
bijwonen:
beleven (niet: meemaken)
ervaren:
ondervinden, beleven (niet: meemaken)
meemaken:
beleven
ondervinden:
ervaren, beleven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0025 c