beleven

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beleven (ww) :
ervaren, ondergaan, ontmoeten, ondervinden, lijden, bijwonen, meemaken, doormaken, doorleven, gewaarworden, gevoelen

als synoniem van een ander trefwoord:

meemaken (ww) :
ervaren, ondergaan, beleven, proeven, ontmoeten, zien, ondervinden, doorstaan, lijden, doormaken, smaken, doorleven, gewaarworden, voorhebben, gevoelen
ervaren (ww) :
beleven, ondergaan, voelen, proeven, merken, ontmoeten, zien, ondervinden, lijden, meemaken, aanvoelen, doorleven, gewaarworden, gevoelen
gevoelen (ww) :
ervaren, ondergaan, beleven, voelen, merken, ontmoeten, ondervinden, lijden, beseffen, gewaarworden
ondervinden (ww) :
ervaren, ondergaan, beleven, lijden, leren, meemaken, opsteken, doorleven, gewaarworden, gevoelen
ontmoeten (ww) :
ervaren, beleven, voelen, vinden, ondervinden, stuiten op, stoten op, aantreffen, gewaarworden
lijden (ww) :
ervaren, beleven, ontmoeten, meemaken, krijgen, hebben, doorleven, gewaarworden, gevoelen
voorhebben (ww) :
overkomen, beleven, ondervinden, meemaken
smaken (ww) :
beleven, genieten, meemaken
proeven (ww) :
ervaren, beleven, meemaken
doorbrengen (ww) :
beleven, doorleven
zien (ww) :
beleven, meemaken

woordverbanden van ‘beleven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

beleven:
doorleven, ondervinden, ondergaan, ervaren, wedervaren (niet: meemaken)
bijwonen:
beleven (niet: meemaken)
ervaren:
ondervinden, beleven (niet: meemaken)
meemaken:
beleven
ondervinden:
ervaren, beleven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c