beleven

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beleven (ww) :
bijwonen, doorleven, doormaken, ervaren, gevoelen, gewaarworden, lijden, meemaken, ondergaan, ondervinden, ontmoeten

als synoniem van een ander trefwoord:

meemaken (ww) :
beleven, doorleven, doormaken, doorstaan, ervaren, gevoelen, gewaarworden, lijden, ondergaan, ondervinden, ontmoeten, proeven, smaken, voorhebben, zien
ervaren (ww) :
aanvoelen, beleven, doorleven, gevoelen, gewaarworden, lijden, meemaken, merken, ondergaan, ondervinden, ontmoeten, proeven, voelen, zien
gevoelen (ww) :
beleven, beseffen, ervaren, gewaarworden, lijden, merken, ondergaan, ondervinden, ontmoeten, voelen
ondervinden (ww) :
beleven, doorleven, ervaren, gevoelen, gewaarworden, leren, lijden, meemaken, ondergaan, opsteken
ontmoeten (ww) :
aantreffen, beleven, ervaren, gewaarworden, ondervinden, stoten op, stuiten op, vinden, voelen
lijden (ww) :
beleven, doorleven, ervaren, gevoelen, gewaarworden, hebben, krijgen, meemaken, ontmoeten
voorhebben (ww) :
beleven, meemaken, ondervinden, overkomen
smaken (ww) :
beleven, genieten, meemaken
proeven (ww) :
beleven, ervaren, meemaken
doorbrengen (ww) :
beleven, doorleven
zien (ww) :
beleven, meemaken

woordverbanden van ‘beleven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

beleven:
doorleven, ondervinden, ondergaan, ervaren, wedervaren (niet: meemaken)
bijwonen:
beleven (niet: meemaken)
ervaren:
ondervinden, beleven (niet: meemaken)
meemaken:
beleven
ondervinden:
ervaren, beleven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0041 c