voelen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

voelen (ww) :
ervaren, merken, begrijpen, bespeuren, ondervinden, waarderen, aanvoelen, beseffen, gewaarworden, invoelen, gevoelen
voelen (ww) :
scharrelen, tasten, betasten, aftasten, morrelen, bevoelen, bevingeren, afvoelen, bepotelen
voelen (ww) :
zin hebben, genegen zijn

als synoniem van een ander trefwoord:

begrijpen (ww) :
inzien, opmaken, voelen, bevatten, verstaan, kunnen plaatsen, doorzien, afleiden, volgen, opvatten, interpreteren, aanvoelen, snappen, beseffen, vatten, doorhebben, expliciteren
ervaren (ww) :
beleven, ondergaan, voelen, proeven, merken, ontmoeten, zien, ondervinden, lijden, meemaken, aanvoelen, doorleven, gewaarworden, gevoelen
beseffen (ww) :
inzien, weten, voelen, begrijpen, aanvoelen, vatten, doorkrijgen, onderkennen, gevoelen, zich realiseren, zich bewust zijn van
gewaarworden (ww) :
onderscheiden, ervaren, voelen, merken, bespeuren, ondervinden, waarnemen, ontdekken, bemerken, ontwaren, gevoelen
gevoelen (ww) :
ervaren, ondergaan, beleven, voelen, merken, ontmoeten, ondervinden, lijden, beseffen, gewaarworden
ontmoeten (ww) :
ervaren, beleven, voelen, vinden, ondervinden, stuiten op, stoten op, aantreffen, gewaarworden
bespeuren (ww) :
voelen, proeven, merken, betrappen, waarnemen, ontdekken, gewaarworden, bemerken, ontwaren
merken (ww) :
ervaren, voelen, opmerken, bespeuren, waarnemen, ontdekken, gewaarworden, bemerken
lijken (ww) :
voelen, voorkomen, ogen, ruiken, klinken, aanvoelen, aandoen, eruitzien, toelijken
betasten (ww) :
voelen, aanraken, bevoelen, gevoelen, potelen, bevingeren, bepotelen, palperen
zitten (ww) :
staan, passen, voelen
tasten (ww) :
voelen, aanraken

woordverbanden van ‘voelen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0049 c