betasten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

betasten (ww) :
aanraken, bepotelen, bevingeren, bevoelen, gevoelen, palperen, potelen, voelen

als synoniem van een ander trefwoord:

voelen (ww) :
aftasten, afvoelen, betasten, bevoelen, morrelen, scharrelen, tasten, bepotelen, bevingeren
aanraken (ww) :
aanroeren, aanstoten, beroeren, betasten, komen aan, toucheren, zitten aan
manipuleren (ww) :
behandelen, bestrijken, betasten, hanteren
zitten aan (ww) :
aanraken, betasten

woordverbanden van ‘betasten’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

De hand slaan aan de oppervlakte van iemand of van iets. Aan raken, aanroeren en aankomen beteekenen niets meer dan de hand aan iets brengen, hetwelk bij aanraken onwillekeurig kan geschieden, maar bij aanroeren niet. Aanroeren veronderstelt veelal het veroorzaken van eene beweging in het aangeroerde. Eene teedere snaar aanroeren. Betasten is van verschillende zijden al grijpende iets uitwendig aanroeren, met het doel om zich door den tastzin bekend te maken met het uitwendige. De blinde betastte het voorwerp om te weten wat hem gegeven was. Bevoelen beteekent hetzelfde maar verschilt in zoover soms van betasten, dat het meer gezegd wordt van het met de handen onderzoeken naar den inwendigen aard van iets.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 47:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c