betrappen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

betrappen (ww) :
attraperen, opdoen, pakken, snappen, vatten, verrassen

als synoniem van een ander trefwoord:

bespeuren (ww) :
bemerken, betrappen, gewaarworden, merken, ontdekken, ontwaren, proeven, voelen, waarnemen
pakken (ww) :
aanhouden, arresteren, betrappen, gevangennemen, inrekenen, snappen, vangen
klissen (ww) :
aanhouden, betrappen, gevangennemen, vangen
snappen (ww) :
betrappen, grijpen, pakken, vangen
snappen (ww) :
betrappen, verrassen
verrassen (ww) :
betrappen, snappen

woordverbanden van ‘betrappen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

betrappen, verrassen, vangen, vatten

Iemand, die iets kwaads gedaan heeft, in zijn macht krijgen. Betrappen is eigenlijk in de trappe of val loopen, en duidt dus een op listige wijze bemachtigen aan, op het oogenblik dat de daad gepleegd wordt. Verrassen geeft te kennen, dat men den kwaaddoener te vlug geweest is, zoodat hij niet heeft kunnen ontkomen. Vangen geeft te kennen, dat vóór het grijpen eenige poging om te ontkomen heeft plaats gehad, terwijl vatten de bloote daad van grijpen aanduidt. Eindelijk betrapte hij den dief. Wij hebben hem verrast; hij kon dus niet ontkennen. Ik ving den nachtelijken bezoeker nog net door hem bij een pand van zijne jas te grijpen. Door den dienaar der gerechtigheid is de booswicht gevat en in verzekerde bewaring gebracht.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 328:

betrappen, vangen, vatten, verrassen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c