opdoen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opdoen (ww) :
behalen, verkrijgen, grijpen, oppikken, verwerven, oplopen, krijgen, innemen, vatten, meekrijgen, op de kop tikken
opdoen (ww) :
kopen, inkopen, opleggen, inslaan, opslaan
opdoen (ww) :
opmaken, verteren, verkwisten
opdoen (ww) :
oplopen, krijgen
opdoen (ww) :
schoonvegen
opdoen (ww) :
opdienen
opdoen (ww) :
opzetten
opdoen (ww) :
opmaken

als synoniem van een ander trefwoord:

krijgen (ww) :
behalen, ontvangen, verkrijgen, nemen, verwerven, in ontvangst nemen, oplopen, cadeau krijgen, bekomen, opdoen
verwerven (ww) :
halen, behalen, winnen, ontvangen, verkrijgen, oogsten, verdienen, krijgen, binnenhalen, scoren, bekomen, opdoen
betrappen (ww) :
pakken, snappen, verrassen, vatten, opdoen, attraperen
scheppen (ww) :
opscheppen, halen, graven, grijpen, putten, opdoen
oplopen (ww) :
te pakken krijgen, krijgen, vatten, opdoen
vatten (ww) :
verkrijgen, besmet worden, oplopen, opdoen
opdienen (ww) :
serveren, opdoen, voorzetten, opdissen
inslaan (ww) :
kopen, inkopen, opdoen, stockeren

woordverbanden van ‘opdoen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

inslaan, opdoen

Zich van een voorraad levensmiddelen en andere huiselijke benoodigdheden voorzien. Tusschen beide woorden is geen bepaald verschil in beteekenis. Opdoen is een woord dat meer in de huishouding hiervoor gebruikt wordt; verder is zoowel inslaan als opdoen in gebruik. Inslaan wordt over het algemeen van grootere hoeveelheden koopwaren gezegd, zoowel met betrekking tot dranken als tot sommige andere waren, waarin handel wordt gedreven. Bier en wijn inslaan, suiker inslaan. Boter, kolen opdoen. Winterprovisie opdoen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 282:

inslaan, opdoen

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 60:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c