verteren

als woordenboektrefwoord:

verteren:
(verteerd), verbruiken ; vernielen ; de spijzen verteren, worden ontbonden in de maag enz.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verteren (ww):
kleinmaken, opmaken, opsouperen, uitgeven, verbruiken, verkwisten, verslijten
verteren (ww):
opbranden, verbranden
verteren (ww):
verduwen, verwerken
verteren (ww):
vergaan, wegteren
verteren (ww):
opschrokken

als synoniem van een ander trefwoord:

verbruiken (ww) :
consumeren, gebruiken, opgebruiken, opkrijgen, opmaken, opverteren, uitgeven, uitputten, verorberen, verslijten, verteren, verwerken
verkwisten (ww) :
doorlappen, erdoor jagen, opmaken, opsouperen, verbrassen, verbruiken, verslinden, verspillen, verteren, verzwendelen
opmaken (ww) :
erdoor jagen, opeten, opgebruiken, verbrassen, verbruiken, verdoen, verkwisten, verspillen, verteren
uitgeven (ww) :
besteden, betalen, erdoor jagen, kwijtraken, spenderen, verbruiken, verteren
slijten (ww) :
afschavelen, afslijten, aftakelen, opraken, vergaan, verslijten, verteren
verwerken (ww) :
gebruiken, implementeren, invoeren, meenemen, opnemen, verteren
vergaan (ww) :
bederven, sterven, vermolmen, verrotten, verteren, verweren
slopen (ww) :
aantasten, breken, ondermijnen, uitputten, verteren
opdoen (ww) :
opmaken, verkwisten, verteren
opeten (ww) :
opmaken, verkwisten, verteren
pruimen (ww) :
lusten, uitstaan, verteren
verslijten (ww) :
verbruiken, verteren
kleinmaken (ww) :
uitgeven, verteren
opteren (ww) :
opmaken, verteren

woordverbanden van ‘verteren’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
doorbrengen, verdoen, verkwisten, verteren, verspillen

Doorbrengen — verdoen — verkwisten — verteren — verspillen. Zijn goed, zijn vermogen verbruiken, opmaken. Verteren zegt niets meer dan dit. Doorbrengen, verdoen, verspillen, verkwisten voegen daar het denkbeeld aan toe, dat het opmaken geschiedt op eene roekelooze, lichtzinnige wijze.

Ik wou dat overal de jonge vrouwen wisten,
Hoeveel ook in het klein een vrouwe kan verkwisten.

Zich verdoen wordt in gemeenzame taal gebruikt voor zich van 't leven berooven.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
doorbrengen, verdoen, verkwisten, verteren, verspillen, door de billen lappen

DOORBRENGEN, VERDOEN, VERKWISTEN, VERTEREN, VERSPILLEN, DOOR DE BILLEN LAPPEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 94.

in hedendaagse spelling:
doorbrengen, verteren, verspillen, verspelen, verkwanselen, verkwisten, verdoen, verbrassen, verslempen, verrijden, verrossen

DOORBRENGEN, VERTEREN, VERSPILLEN, VERSPELEN, VERKWANSELEN, VERKWISTEN, VERDOEN, VERBRASSEN, VERSLEMPEN, VERRIJDEN, VERROSSEN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 407.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.81.28.10.

debug info: 0.0021 c