afslijten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

slijten (ww) :
afschavelen, afslijten, aftakelen, opraken, vergaan, verslijten, verteren
verslijten (ww) :
afdragen, afslijten, verslensen
afdragen (ww) :
afslijten, verslijten

woordverbanden van ‘afslijten’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
afslijten, verslijten

Afslijten — verslijten. Door langdurig gebruik onbruikbaar worden, inzonderheid van kleedingstukken. Verslijten verschilt hierin van afslijten, dat, terwijl het laatste zich meer tot het uitwendige, of tot een deel van het. geheele voorwerp bepaalt, het eerste meer bedoelt het allengs vergaan, verteren van het geheel, dat het onbruikbaar worden van het voorwerp ten gevolge heeft. Zijne schoenen zijn versleten (d. i. niet meer te gebruiken); de hakken zijn er afgesleten (de schoenen zijn toch nog wel te gebruiken, doch met nieuwe hakken).

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
afslijten, afdragen, verslijten

AFSLIJTEN, AFDRAGEN, VERSLIJTEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 132.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c