vergaan

als woordenboektrefwoord:

vergaan:
(verging, vergaan), te niet gaan.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vergaan (ww) :
bederven, sterven, vermolmen, verrotten, verteren, verweren
vergaan (ww) :
slijten, verlopen, verstrijken, voorbijgaan
vergaan (ww) :
schipbreuk lijden, stranden, zinken

als synoniem van een ander trefwoord:

verdwijnen (ww) :
opgaan, ophouden, overgaan, overwaaien, slijten, smelten, vergaan, verzwinden, voorbijgaan, wegraken, wijken, zinken, zwinden
verwelken (ww) :
kwijnen, slap hangen, verdorren, verflensen, vergaan, verleppen, verslappen, verslensen, wegkwijnen, welken
slijten (ww) :
afschavelen, afslijten, aftakelen, opraken, vergaan, verslijten, verteren
voorbijgaan (ww) :
vergaan, verlopen, verstrijken, vervliegen, wegtikken
bederven (ww) :
rotten, vergaan, verrotten, verschalen, verzuren
varen (ww) :
het maken, toegaan, vergaan, verlopen, vorderen
afsterven (ww) :
slijten, tenietgaan, verdwijnen, vergaan
creperen (ww) :
barsten, kapotgaan, vergaan, verrekken
sterven (ww) :
verdwijnen, vergaan
verteren (ww) :
vergaan, wegteren
voorbij (bn) :
achter de rug, afgedaan, afgelopen, gedaan, geleden, gepasseerd, geëindigd, klaar, om, over, passé, uit, vergaan, verlopen, verloren

woordverbanden van ‘vergaan’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c