vergaan

als woordenboektrefwoord:

vergaan:
(verging, vergaan), te niet gaan.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vergaan (ww) :
bederven, sterven, verrotten, verweren, verteren, vermolmen
vergaan (ww) :
verlopen, voorbijgaan, slijten, verstrijken
vergaan (ww) :
stranden, zinken, schipbreuk lijden

als synoniem van een ander trefwoord:

verdwijnen (ww) :
ophouden, zinken, vergaan, voorbijgaan, slijten, smelten, overwaaien, overgaan, wijken, opgaan, wegraken, zwinden, verzwinden
verwelken (ww) :
vergaan, slap hangen, verslappen, wegkwijnen, verdorren, kwijnen, verleppen, verflensen, welken, verslensen
slijten (ww) :
aftakelen, verslijten, vergaan, verteren, opraken, afslijten, afschavelen
voorbijgaan (ww) :
verlopen, vergaan, wegtikken, vervliegen, verstrijken
bederven (ww) :
verzuren, vergaan, verrotten, rotten, verschalen
varen (ww) :
verlopen, vergaan, vorderen, toegaan, het maken
afsterven (ww) :
verdwijnen, vergaan, slijten, tenietgaan
creperen (ww) :
barsten, vergaan, verrekken, kapotgaan
sterven (ww) :
verdwijnen, vergaan
verteren (ww) :
vergaan, wegteren
voorbij (bn) :
verlopen, uit, afgelopen, gedaan, afgedaan, om, vergaan, over, verloren, klaar, geleden, passé, geëindigd, gepasseerd, achter de rug

woordverbanden van ‘vergaan’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0043 c