verdorren

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

verwelken (ww) :
kwijnen, slap hangen, verdorren, verflensen, vergaan, verleppen, verslappen, verslensen, wegkwijnen, welken
uitdrogen (ww) :
verdorren, verdrogen, verschralen, verschrompelen
afsterven (ww) :
afvallen, verdorren, verleppen, verwelken

woordverbanden van ‘verdorren’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

verwelken, verdorren

Verwelken ziet op eene vermindering in schoonheid, frischheid en kracht; verdorren op het geheel opdrogen der levenssappen en daaruit voortvloeiende versterven. Een boom verdort; bloemen verwelken. Eene verwelkte schoonheid.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

verwelken, verdorren

Zijn frischheid verliezen.

Verdorren wil zeggen: alle levenssappen verliezen, zoodat het sterven noodzakelijk moet volgen. Deze boom is bijna verdord.

Verwelken ziet meer op het verliezen van frischheid, kleur of geur. Een verwelkte bloem. De bladen verwelken bij droog weder, en, als zij niet begoten worden, verdorren zij ten laatste.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 255:

verwelken, verdorren

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c