verdwijnen

als woordenboektrefwoord:

verdwijnen:
(verdwenen), onzichtbaar worden.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verdwijnen (ww) :
afreizen, aftaaien, eclipseren, ervandoor gaan, nokken, ontsnappen, oprotten, vertrekken, weggaan, wegkomen, weglopen, wegsluipen, wegwezen
verdwijnen (ww) :
opgaan, ophouden, overgaan, overwaaien, slijten, smelten, vergaan, verzwinden, voorbijgaan, wegraken, wijken, zinken, zwinden
verdwijnen (ww) :
oplossen, tenietgaan, uiteengaan, vervagen, vervliegen
verdwijnen (ww) :
slijten, slinken, verslijten
verdwijnen (ww) :
uitsterven
verdwijnen (zn) :
verdwijning

als synoniem van een ander trefwoord:

vertrekken (ww) :
'm smeren, afnokken, afreizen, aftaaien, de plaat poetsen, gaan, inrukken, op weg gaan, opflikkeren, ophoepelen, opkramen, opkrassen, oplazeren, oprotten, opstappen, scheiden, uitwijken, verdwijnen, weggaan, weglopen, wegtrekken, wegwezen, wijken
weggaan (ww) :
afdruipen, afreizen, afstrijken, aftaaien, aftrekken, ertussenuit knijpen, ervandoor gaan, heengaan, inrukken, 'm smeren, moven, opbreken, opkramen, opkrassen, opstappen, verdwijnen, vertrekken, weglopen, zich verwijderen
overgaan (ww) :
eindigen, genezen, ophouden, overtrekken, verdwijnen, voorbijgaan
optrekken (ww) :
gaan, opstappen, verdwijnen, vertrekken, wegrijden, wegtrekken
ondergaan (ww) :
bezwijken, omlaaggaan, te gronde gaan, verdwijnen, zinken
ontsnappen (ww) :
glippen, ontgaan, ontschieten, verdwijnen, voorbijgaan
opkramen (ww) :
opkrassen, opstappen, verdwijnen, vertrekken, weggaan
vervliegen (ww) :
verdwijnen, voorbijgaan, wegdrijven, wegvliegen
afsterven (ww) :
slijten, tenietgaan, verdwijnen, vergaan
smelten (ww) :
slinken, verdwijnen, wegsmelten
smeren (ww) :
'm smeren, verdwijnen, weglopen
sterven (ww) :
verdwijnen, vergaan
oplossen (ww) :
verdwijnen

woordverbanden van ‘verdwijnen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verdwijnen
blijven, ontstaan, opdagen, rijzen, standhouden, verschijnen, wording

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c