verslijten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verslijten (ww) :
afdragen, afslijten, verslensen
verslijten (ww) :
verbruiken, verteren

als synoniem van een ander trefwoord:

verbruiken (ww) :
verwerken, opmaken, verslijten, gebruiken, uitputten, consumeren, uitgeven, verteren, verorberen, opgebruiken, opverteren, opkrijgen
verteren (ww) :
opmaken, verbruiken, verslijten, uitgeven, verkwisten, opsouperen, kleinmaken
slijten (ww) :
aftakelen, verslijten, vergaan, verteren, opraken, afslijten, afschavelen
verdwijnen (ww) :
verslijten, slijten, slinken
afdragen (ww) :
verslijten, afslijten

woordverbanden van ‘verslijten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

afslijten, verslijten

Door langdurig gebruik onbruikbaar worden, inzonderheid van kleedingstukken. Verslijten verschilt hierin van afslijten, dat, terwijl het laatste zich meer tot het uitwendige, of tot een deel van het. geheele voorwerp bepaalt, het eerste meer bedoelt het allengs vergaan, verteren van het geheel, dat het onbruikbaar worden van het voorwerp ten gevolge heeft. Zijne schoenen zijn versleten (d. i. niet meer te gebruiken); de hakken zijn er afgesleten (de schoenen zijn toch nog wel te gebruiken, doch met nieuwe hakken).

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 132:

afslijten, afdragen, verslijten

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c