uitputten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uitputten (ww):
afmatten, aftobben, radbraken, slopen, uitmergelen, vermoeien
uitputten (ww):
exploiteren, uitbuiten

als synoniem van een ander trefwoord:

verbruiken (ww) :
consumeren, gebruiken, opgebruiken, opkrijgen, opmaken, opverteren, uitgeven, uitputten, verorberen, verslijten, verteren, verwerken
ondermijnen (ww) :
aantasten, aanvreten, bederven, beschadigen, breken, morrelen aan, ondergraven, slopen, tornen aan, uithollen, uitputten, verzwakken
afmatten (ww) :
afbeulen, afjakkeren, afpeigeren, aftobben, uitputten, vermoeien
slopen (ww) :
aantasten, breken, ondermijnen, uitputten, verteren
ontzenuwen (ww) :
enerveren, uitputten, verslappen, verzwakken
afpeigeren (ww) :
afbeulen, afjakkeren, afmatten, uitputten
afrijden (ww) :
afmatten, uitputten
vermoeien (ww) :
afmatten, uitputten

woordverbanden van ‘uitputten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
afmatten, afsloven, aftobben, uitputten, vermoeien

Afmatten — afsloven — aftobben — uitputten — vermoeien. Vermindering van krachten teweegbrengen. Ontstaat deze vermindering tengevolge van zwaren of langdurigen arbeid, dan is men vermoeid; ontstaat door de vermoeienis uitputting der krachten van het lichaam of van den geest, dan is men afgemat. Te zware inspanning, maar vooral gebrek, ziekte en geestelijke kwellingen matten af. Uitputting is een hooge graad van vermoeidheid of afmatting; het geheel gebruiken als het ware, van de hoeveelheid kracht, waarmee het lichaam of de geest toegerust is. Wie vermoeid of zelfs afgemat is, zou zijn werk desnoods nog kunnen voortzetten, wie uitgeput is, ziet zich gedwongen het althans voorloopig te staken. Figuurlijk: iemands geduld uitputten = maken, dat hij al zijn geduld verliest. Zich afsloven onderstelt niet alleen eene zeer sterke, maar ook eene langdurige afmattende inspanning. Afgetobd is uitgeput tengevolge van ingespannen arbeid gepaard met zware zorgen en angst. Het lange waken en de voortdurend angst hadden de arme vrouw zoo afgetobd, dat er hulp moest komen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
afmatten, vermoeien, afsloven, uitputten

AFMATTEN, VERMOEIJEN, AFSLOOVEN, UITPUTTEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 126.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
uitputten

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 35.173.48.53.

debug info: 0.0025 c