verkwisten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verkwisten (ww) :
doorlappen, erdoor jagen, opmaken, opsouperen, verbrassen, verbruiken, verslinden, verspillen, verteren, verzwendelen

als synoniem van een ander trefwoord:

opmaken (ww) :
erdoor jagen, opeten, opgebruiken, verbrassen, verbruiken, verdoen, verkwisten, verspillen, verteren
verdoen (ww) :
doorbrengen, opmaken, verknoeien, verkwanselen, verkwisten, verlummelen, verspillen, zoekbrengen
verteren (ww) :
kleinmaken, opmaken, opsouperen, uitgeven, verbruiken, verkwisten, verslijten
verknoeien (ww) :
verboemelen, verdoen, verkwisten, verspillen, zoekmaken
opdoen (ww) :
opmaken, verkwisten, verteren
opeten (ww) :
opmaken, verkwisten, verteren
verbrassen (ww) :
erdoor jagen, verkwisten
verbruiken (ww) :
verkwisten, verspillen
verslinden (ww) :
verkwisten
doorbrengen (zn) :
verkwisten

woordverbanden van ‘verkwisten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Zijn goed, zijn vermogen verbruiken, opmaken. Verteren zegt niets meer dan dit. Doorbrengen, verdoen, verspillen, verkwisten voegen daar het denkbeeld aan toe, dat het opmaken geschiedt op eene roekelooze, lichtzinnige wijze.

Ik wou dat overal de jonge vrouwen wisten,
Hoeveel ook in het klein een vrouwe kan verkwisten.

Zich verdoen wordt in gemeenzame taal gebruikt voor zich van 't leven berooven.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 94:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 407:

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c