verspillen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

verkwisten (ww) :
opmaken, verspillen, verbruiken, verslinden, verbrassen, verteren, opsouperen, verzwendelen, erdoor jagen, doorlappen
opmaken (ww) :
verspillen, verbruiken, opeten, verbrassen, verteren, verkwisten, verdoen, opgebruiken, erdoor jagen
verdoen (ww) :
opmaken, verspillen, doorbrengen, verknoeien, verkwisten, verkwanselen, verlummelen, zoekbrengen
verknoeien (ww) :
verspillen, verkwisten, zoekmaken, verdoen, verboemelen
weggooien (ww) :
verspillen, verknoeien, vergooien
verbruiken (ww) :
verspillen, verkwisten
verbeuzelen (ww) :
verspillen, verdoen

woordverbanden van ‘verspillen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Zijn goed, zijn vermogen verbruiken, opmaken. Verteren zegt niets meer dan dit. Doorbrengen, verdoen, verspillen, verkwisten voegen daar het denkbeeld aan toe, dat het opmaken geschiedt op eene roekelooze, lichtzinnige wijze.

Ik wou dat overal de jonge vrouwen wisten,
Hoeveel ook in het klein een vrouwe kan verkwisten.

Zich verdoen wordt in gemeenzame taal gebruikt voor zich van 't leven berooven.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 94:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 407:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c