heengaan

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

heengaan (ww) :
wegtrekken, vertrekken, opstappen, wegrijden, weggaan, zich op weg begeven
heengaan (ww) :
sterven, overlijden, uittreden, verscheiden
heengaan (ww) :
verlopen, voorbijgaan

als synoniem van een ander trefwoord:

weggaan (ww) :
verdwijnen, opstappen, vertrekken, aftrekken, heengaan, afdruipen, opkrassen, weglopen, opbreken, afreizen, inrukken, afstrijken, aftaaien, ervandoor gaan, ertussenuit knijpen, zich verwijderen, 'm smeren, moven, opkramen
verscheiden (ww) :
sterven, overlijden, heengaan, verstikken, inslapen, verrekken, creperen, doodgaan, insluimeren, expireren, versmachten, ontslapen, het tijdelijke voor het eeuwige verwisselen, het loodje leggen, de pijp uitgaan
gaan (ww) :
opstappen, vertrekken, opdonderen, oprotten, ophoepelen, heengaan, opkrassen, weggaan, oplazeren, opsodemieteren, opduvelen, opflikkeren, nokken, aftaaien, afnokken, 'm smeren, opmieteren, moven, opkramen
sterven (ww) :
overlijden, heengaan, wijken, inslapen, verrekken, creperen, doodgaan, verscheiden, expireren, ontslapen, het tijdelijke met het eeuwige verwisselen, het loodje leggen, de pijp uitgaan
zich verwijderen (ww) :
wegtrekken, opstappen, vervreemden, heengaan, gaan, weggaan, zich losmaken, zich afzonderen
uitgaan (ww) :
verlaten, heengaan, uittrekken, uitrijden, uitlopen, weggaan, uitstromen
overlijden (ww) :
sterven, uitstappen, heengaan, dood gaan, verscheiden, ontslapen
uitstappen (ww) :
sterven, overlijden, heengaan, verscheiden
afmarcheren (ww) :
wegtrekken, heengaan, inrukken
wegtrekken (ww) :
optrekken, heengaan, weggaan
opstappen (ww) :
sterven, heengaan
dood (zn) :
sterven, overlijden, heengaan, sterfgeval, verscheiden, expiratie

woordverbanden van ‘heengaan’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 127:

afreizen, heengaan, vertrekken

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0043 c