heengaan

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

heengaan (ww) :
opstappen, vertrekken, weggaan, wegrijden, wegtrekken, zich op weg begeven
heengaan (ww) :
overlijden, sterven, uittreden, verscheiden
heengaan (ww) :
verlopen, voorbijgaan

als synoniem van een ander trefwoord:

weggaan (ww) :
afdruipen, afreizen, afstrijken, aftaaien, aftrekken, ertussenuit knijpen, ervandoor gaan, heengaan, inrukken, 'm smeren, moven, opbreken, opkramen, opkrassen, opstappen, verdwijnen, vertrekken, weglopen, zich verwijderen
verscheiden (ww) :
creperen, de pijp uitgaan, doodgaan, expireren, heengaan, het loodje leggen, het tijdelijke voor het eeuwige verwisselen, inslapen, insluimeren, ontslapen, overlijden, sterven, verrekken, versmachten, verstikken
gaan (ww) :
'm smeren, afnokken, aftaaien, heengaan, moven, nokken, opdonderen, opduvelen, opflikkeren, ophoepelen, opkramen, opkrassen, oplazeren, opmieteren, opsodemieteren, oprotten, opstappen, vertrekken, weggaan
sterven (ww) :
creperen, de pijp uitgaan, doodgaan, expireren, heengaan, het loodje leggen, het tijdelijke met het eeuwige verwisselen, inslapen, ontslapen, overlijden, verrekken, verscheiden, wijken
zich verwijderen (ww) :
gaan, heengaan, opstappen, vervreemden, weggaan, wegtrekken, zich afzonderen, zich losmaken
uitgaan (ww) :
heengaan, uitlopen, uitrijden, uitstromen, uittrekken, verlaten, weggaan
overlijden (ww) :
dood gaan, heengaan, ontslapen, sterven, uitstappen, verscheiden
uitstappen (ww) :
heengaan, overlijden, sterven, verscheiden
afmarcheren (ww) :
heengaan, inrukken, wegtrekken
wegtrekken (ww) :
heengaan, optrekken, weggaan
opstappen (ww) :
heengaan, sterven
dood (zn) :
expiratie, heengaan, overlijden, sterfgeval, sterven, verscheiden

woordverbanden van ‘heengaan’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 127:

afreizen, heengaan, vertrekken

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c